KOMORNÍ KONCERT k životním jubilejím členů Klubu – 23. 5. 2019 v 19:00

Ctirad KOHOUTEK : Oživené zátiší (k nedožitým 90. narozeninám)

Fragment pro sólový tenorový saxofon

Hraje Antonín MÜHLHANSL

Vlastimil LEJSEK : Sonatella pro trubku a klavír (k nedožitým 92. narozeninám)

Mozaika – Marche funebre – Scherzo – Toccata

Hrají : Vlastimil BIALAS – trubka a Milan BIALAS – klavír

Jan ŠIMÍČEK : Valašské invence

  1. Romance.Moderato – 2) Tanec I. – Allegro scherzando – 3)Ukolébavka – Moderato – 4)Halékačky – Andante – 5) Tanec II. – Allegro scherzando

Hraje Filharmonické dechové trio : Anikó KOVARIKNÉ HEGEDÜS – hoboj,

Emil DRÁPELA – klarinet a Roman NOVOZÁMSKÝ – fagot


Jiří MATYS : Hudba pro klavír (k nedožitým 92. narozeninám)

Poco adagio – Allegro risoluto – Andante misterioso – Allegro –

Maestoso – Allegro – Allegro ma non troppo

Hraje Milan BIALAS

Milan SLIMÁČEK : Smyčcový kvartet č. 7

Andante con moto – Larghetto – Allegro deciso

Hraje GRAFFOVO KVARTETO :

Štěpán GRAFFE – 1. housle, Lukáš BEDNAŘÍK – 2. housle,

Lukáš CYBULSKI – viola a Michal HREŇO – violoncello

Koncertní sál Základní umělecké školy církevní, BRNO, Smetanova 14

Čtvrtek 23. května 2019 v 19 hodin

Jan Šimíček : Valašské invence

Valašské invence pro hoboj, klarinet a fagot jsem napsal v roce 1973. V té době jsem už působil v Královéhradeckém rozhlase jako hudební redaktor, dramaturg a režisér. Impuls k vytvoření pěti invencí vzešel od členů Nového dechového tria, kteří zároveň působili v Pardubickém komorním orchestru, tehdy pod taktovkou Libora Peška. Byla to pro mne báječná hudební léta v nahrávacím studiu. Jak s orchestrem, tak i s dechovým triem jsem natočil mnoho titulů na vysoké profesionální úrovni. I když jsou uloženy v rozhlasovém archivu, mají i dnes co říct, jak po interpretační, tak i zvukové stránce. Valašské invence vznikly spontánně. Poznáte v nich mé kořeny moravské lidové nápěvnosti. Jan Šimíček

Milan Slimáček : Smyčcový kvartet č. 7

Obsazení smyčcového kvartetu s jeho specifickou stylizací mám velice v oblibě. Jednak mám už od studií rád skladby Beethovenovy, Brahmsovy a dalších autorů, jednak jsem začal psát pro tuto nástrojovou sestavu už v mladých letech. První smyčcový kvartet jsem složil roku 1965, druhý 1973, třetí 1988 a několik dalších pak po roce 2000. Ten poslední – sedmý – roku 2016. Má tři věty, z nichž prostřední je pomalá. Snažím se o syntézu soudobé a tradiční hudby. Uplatňuji hlavně rozšířenou tonalitu, někde s torzy atonality, místy sahám až k bitonalitě. Mám zálibu v kvartových intervalech, čistých i zvětšených a jejich souzvucích. Skladba má sazbu pro posluchače přehlednou, přestože neplyne v jednom pohybu.

Milan Slimáček

3.10.2018 – Komorní koncert k životnímu výročí Petra Fialy

KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
(člen Asociace hudebních umělců a vědců)
pořádá za finančního přispění
Nadace Partnerství OSA a Nadace Český hudební fond

K O M O R N Í K O N C E R T

k životnímu výročí skladatele, dirigenta a ředitele Českého filharmonického sboru

Petra FIALY

Konvent Milosrdných bratří, Brno, Vídeňská 7

Středa 3. října 2018 v 19 hodin


Na programu:

Leoš JANÁČEK : Sonáta „1. X. 1905“ ( k 90. výročí úmrtí skladatele)

Předtucha – Smrt

Na klavír hraje Ladislav DOLEŽEL

Jan ŠIMÍČEK : Invence pro klarinet a klavír

PRVNÍ PROVEDENÍ

Con calore – Recitativo, Alla rustico – Andantino

Hrají Dana a Emil DRÁPELOVI

Zdeněk POLOLÁNÍK : Musica festiva pro trubku a klavír

PRVNÍ PROVEDENÍ

Hrají Vlastimil a Milan BIALASOVI


Petr FIALA : Introdukce a tango pro violoncello a akordeon (2017)

Hrají Petr NOUZOVSKÝ a Ladislav HORÁK

Dialogy pro violu a violoncello (2016)

Allegro brillante – Lento amoroso – Allegro giocoso –

Andante-canzone d´amore – Allegro brillante

Hrají : Kristina FIALOVÁ a Petr NOUZOVSKÝ

Rondo pro violu a klavír (2005)

Hrají : Kristina FIALOVÁ a Miriam ZUZIAKOVÁ

Kontrasty pro violu, violoncello a akordeon (1984)

Misterioso e ruvido – Feroce e molto veloce –

Meditativo e delicatissimo – Allegro e brillante

Hrají : Kristina FIALOVÁ – viola, Petr NOUZOVSKÝ –

violoncello a Ladislav HORÁK – akordeon.


Jan ŠIMÍČEK : Invence pro klarinet a klavír

Klarinet mi učaroval už jako malému klukovi a tak není divu, že jsem pro něj napsal Polku

s doprovodem klavíru. V 11 letech to byl můj druhý neumělý kompoziční pokus po Etudě pro klavír. Můj otec – regenschori novojičínského kostela – ještě po válce řídil místní symfonický orchestr i dechový orchestr a tak není divu, že jsem se vždy nacházel blízko klarinetové sekce při jejich koncertech. Pak jsem měl možnost v 50. a 60. letech minulého století hrávat v Novém Jičíně se skupinou klarinetisty Zdeňka Michalského. V 80. letech jsem ve svých kompozicích klarinet zvýrazňoval jak v dechovém kvintetu, Valašských invencích pro dechové trio, Vánoční suitě z koled evropských národů, dále v Letovických dialozích pro klarinet a klavír a ve Čtyřech obrazech pro dechové trio. Tomuto nástroji jsem dal také úvodní sólo v Symfonii Moravia, která měla rozhlasovou premiéru v roce 1994 u příležitosti 70. výročí Českého rozhlasu v Brně.

V únoru letošního roku jsem dokončil „megadílo“ s názvem SFINGA, na kterém jsem pracoval od roku 2015. Má sedm částí a je komponováno pro velký orchestrální aparát, sóla, ženský, mužský a smíšený sbor a soubor bicích nástrojů. A tak není divu, že jsem potom zatoužil napsat drobnou kompozici, která by byla trochu oddechová a měla by melodickou moravskou zemitost. Dnes Vám tedy v premiéře nabízím tři Invence pro klarinet a klavír. Klarinetista Emil Drápela je vynikajícím muzikusem, který se také podílel na mnoha provedeních mých skladeb. Dovolil jsem si proto věnovat Invence jemu i manželce, klavíristce Daně Drápelové.

Jan Šimíček

27.3.2018 – Komorní koncert k životnímu jubileu manželů Ivany a Jana Stanovských

 

Program

Úvodní zdravice – David MAREČEK, generální ředitel České filharmonie

Vlastimil PEŠKA  :  Koncertantní sonatina                         (1990)

Hraje Karel HOFMANN – lesní roh a Renata BIALASOVÁ – klavír

Jan ŠIMÍČEK  :  Novogotické tance pro violoncello solo       PRVNÍ PROVEDENÍ

Hraje Martin ŠVAJDA

Milan SLIMÁČEK  :  Suita pro dva klavíry          (2016)      PRVNÍ PROVEDENÍ

Hrají Renata a Milan BIALASOVI

Pavel SLEZÁK  :  Nokturno pro housle a klavír, op. 31

Hraje Pavel WALLINGER – housle a Renata ARDAŠEVOVÁ – klavír

Pavel BLATNÝ – Josef BLATNÝ  :  Ze starých notopisů  (1947 – 1937 – 2007)

pro trubku a klavír

Hrají Vlastimil a Milan BIALASOVI


Jan ŠIMÍČEK  :  Novogotické tance                    

Slyším-li violoncello, jako bych rozmlouval s lidským hlasem. Mnohokrát jsem doprovázel na klavír hráče na tento nástroj a to jen potvrdilo mou myšlenku. Půjdu-li do detailu má violoncello ještě jednu zvláštnost. Dovede nahradit zpěvní hlasy počínaje basem a konče sopránem. Jeho nezaměnitelné bel canto jakoby k nám přicházelo z jiného světa. Když jsem na podzim roku 2009 dostal nabídku od ředitele mikulovské ZUŠ, abych pro jeho dceru napsal  skladbu pro sólo violoncello, trochu jsem se zalekl. Je něco úplně jiného jako klavírista doprovázet tento nástroj a jako klavírista-skladatel zkomponovat pro něj opus. Na jaře následujícího roku byla skladba o třech částech hotova a dal jsem jí název Novogotické tance. Předal jsem ji žadatelům a očekával vyjádření s nadějí, že můj opus může spatřit koncertní pódium. Nedočkal jsem se! Mezitím mladá violoncellistka vyrazila do světa za uměleckým poznáním a o skladbu nějakého soudobého autora už neprojevila zájem. V loni na jaře, tedy po 7 letech, jsem se obrátil na kolegu ze souboru Trio romantique Martina Švajdu , zda by nebyl ochoten vyjádřit se ke kompozici. Po určitých „kosmetických“ úpravách mi sdělil, že s tím můžeme jít na pódium. To je jedna stránka věci a ta druhá je už na vás, vážení posluchači, zda premiéra skladby vás osloví.

Jan Šimíček

Milan SLIMÁČEK  :  Suita pro dva klavíry

Suita pro dva klavíry, kterou jsem napsal v září 2015, je skladbou v mé tvorbě poněkud ojedinělou, dosud jsem totiž vytvořil řadu skladeb pro sólový klavír, ale tentokrát jsem se rozhodl pro klavíry dva. Ačkoli jsem původně varhaník, klavír je nástrojem, který je mi nejbližší, zejména pro své výrazové možnosti. V neposlední řadě je to nástroj, u něhož doma komponuji. Suita je stejně jako jiné moje kusy absolutní skladbou, je třívětá, s obvyklým tempovým plánem rychle – pomalu – rychle. Její hudební jazyk je poměrně prostý, faktura vysloveně homofonní, pro polyfonii ve Suitě není místo. Souzvuky jsou tvořeny kromě běžných tercií také kvartami a zmenšenými oktávami. Stylově má skladba nejblíže k neoklasicismu, je částečně atonální s torzy evropské tradice. Mým uměleckým krédem je nevyhánět posluchače ze sálu a psát hudbu pokud možno krásnou. Zda se mi to daří, musí posoudit sami posluchači.

Milan Slimáček

Pavel SLEZÁK :  Nokturno pro housle a klavír

Skladba vznikla na žádost houslisty Stanislava Noska, působícího na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a jeho kolegyně klavíristky Márii Vaitové. Je „šita“ podle jejich požadavků. Snažil jsem se psát hudbu, která si nečiní nárok na žádné modernistické techniky. Koncipoval jsem ji tak,  aby byla srozumitelná běžnému posluchači.

Pavel Slezák

Pavel BLATNÝ : Ze starých notopisů

Skladba vznikla kompilací z úryvků skladby mého otce Josefa Blatného (1937) a skladby vlastní (1947), což jsem zpracoval (2007) do třídílného formátu, kde jako díl A a díl C zaznívá sólový klavír a ve středním díle B se rozezní trubka.

Pavel Blatný