KOMORNÍ KONCERT k životním jubilejím členů Klubu – 23. 5. 2019 v 19:00

Ctirad KOHOUTEK : Oživené zátiší (k nedožitým 90. narozeninám)

Fragment pro sólový tenorový saxofon

Hraje Antonín MÜHLHANSL

Vlastimil LEJSEK : Sonatella pro trubku a klavír (k nedožitým 92. narozeninám)

Mozaika – Marche funebre – Scherzo – Toccata

Hrají : Vlastimil BIALAS – trubka a Milan BIALAS – klavír

Jan ŠIMÍČEK : Valašské invence

  1. Romance.Moderato – 2) Tanec I. – Allegro scherzando – 3)Ukolébavka – Moderato – 4)Halékačky – Andante – 5) Tanec II. – Allegro scherzando

Hraje Filharmonické dechové trio : Anikó KOVARIKNÉ HEGEDÜS – hoboj,

Emil DRÁPELA – klarinet a Roman NOVOZÁMSKÝ – fagot


Jiří MATYS : Hudba pro klavír (k nedožitým 92. narozeninám)

Poco adagio – Allegro risoluto – Andante misterioso – Allegro –

Maestoso – Allegro – Allegro ma non troppo

Hraje Milan BIALAS

Milan SLIMÁČEK : Smyčcový kvartet č. 7

Andante con moto – Larghetto – Allegro deciso

Hraje GRAFFOVO KVARTETO :

Štěpán GRAFFE – 1. housle, Lukáš BEDNAŘÍK – 2. housle,

Lukáš CYBULSKI – viola a Michal HREŇO – violoncello

Koncertní sál Základní umělecké školy církevní, BRNO, Smetanova 14

Čtvrtek 23. května 2019 v 19 hodin

Jan Šimíček : Valašské invence

Valašské invence pro hoboj, klarinet a fagot jsem napsal v roce 1973. V té době jsem už působil v Královéhradeckém rozhlase jako hudební redaktor, dramaturg a režisér. Impuls k vytvoření pěti invencí vzešel od členů Nového dechového tria, kteří zároveň působili v Pardubickém komorním orchestru, tehdy pod taktovkou Libora Peška. Byla to pro mne báječná hudební léta v nahrávacím studiu. Jak s orchestrem, tak i s dechovým triem jsem natočil mnoho titulů na vysoké profesionální úrovni. I když jsou uloženy v rozhlasovém archivu, mají i dnes co říct, jak po interpretační, tak i zvukové stránce. Valašské invence vznikly spontánně. Poznáte v nich mé kořeny moravské lidové nápěvnosti. Jan Šimíček

Milan Slimáček : Smyčcový kvartet č. 7

Obsazení smyčcového kvartetu s jeho specifickou stylizací mám velice v oblibě. Jednak mám už od studií rád skladby Beethovenovy, Brahmsovy a dalších autorů, jednak jsem začal psát pro tuto nástrojovou sestavu už v mladých letech. První smyčcový kvartet jsem složil roku 1965, druhý 1973, třetí 1988 a několik dalších pak po roce 2000. Ten poslední – sedmý – roku 2016. Má tři věty, z nichž prostřední je pomalá. Snažím se o syntézu soudobé a tradiční hudby. Uplatňuji hlavně rozšířenou tonalitu, někde s torzy atonality, místy sahám až k bitonalitě. Mám zálibu v kvartových intervalech, čistých i zvětšených a jejich souzvucích. Skladba má sazbu pro posluchače přehlednou, přestože neplyne v jednom pohybu.

Milan Slimáček

3.10.2018 – Komorní koncert k životnímu výročí Petra Fialy

KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
(člen Asociace hudebních umělců a vědců)
pořádá za finančního přispění
Nadace Partnerství OSA a Nadace Český hudební fond

K O M O R N Í K O N C E R T

k životnímu výročí skladatele, dirigenta a ředitele Českého filharmonického sboru

Petra FIALY

Konvent Milosrdných bratří, Brno, Vídeňská 7

Středa 3. října 2018 v 19 hodin


Na programu:

Leoš JANÁČEK : Sonáta „1. X. 1905“ ( k 90. výročí úmrtí skladatele)

Předtucha – Smrt

Na klavír hraje Ladislav DOLEŽEL

Jan ŠIMÍČEK : Invence pro klarinet a klavír

PRVNÍ PROVEDENÍ

Con calore – Recitativo, Alla rustico – Andantino

Hrají Dana a Emil DRÁPELOVI

Zdeněk POLOLÁNÍK : Musica festiva pro trubku a klavír

PRVNÍ PROVEDENÍ

Hrají Vlastimil a Milan BIALASOVI


Petr FIALA : Introdukce a tango pro violoncello a akordeon (2017)

Hrají Petr NOUZOVSKÝ a Ladislav HORÁK

Dialogy pro violu a violoncello (2016)

Allegro brillante – Lento amoroso – Allegro giocoso –

Andante-canzone d´amore – Allegro brillante

Hrají : Kristina FIALOVÁ a Petr NOUZOVSKÝ

Rondo pro violu a klavír (2005)

Hrají : Kristina FIALOVÁ a Miriam ZUZIAKOVÁ

Kontrasty pro violu, violoncello a akordeon (1984)

Misterioso e ruvido – Feroce e molto veloce –

Meditativo e delicatissimo – Allegro e brillante

Hrají : Kristina FIALOVÁ – viola, Petr NOUZOVSKÝ –

violoncello a Ladislav HORÁK – akordeon.


Jan ŠIMÍČEK : Invence pro klarinet a klavír

Klarinet mi učaroval už jako malému klukovi a tak není divu, že jsem pro něj napsal Polku

s doprovodem klavíru. V 11 letech to byl můj druhý neumělý kompoziční pokus po Etudě pro klavír. Můj otec – regenschori novojičínského kostela – ještě po válce řídil místní symfonický orchestr i dechový orchestr a tak není divu, že jsem se vždy nacházel blízko klarinetové sekce při jejich koncertech. Pak jsem měl možnost v 50. a 60. letech minulého století hrávat v Novém Jičíně se skupinou klarinetisty Zdeňka Michalského. V 80. letech jsem ve svých kompozicích klarinet zvýrazňoval jak v dechovém kvintetu, Valašských invencích pro dechové trio, Vánoční suitě z koled evropských národů, dále v Letovických dialozích pro klarinet a klavír a ve Čtyřech obrazech pro dechové trio. Tomuto nástroji jsem dal také úvodní sólo v Symfonii Moravia, která měla rozhlasovou premiéru v roce 1994 u příležitosti 70. výročí Českého rozhlasu v Brně.

V únoru letošního roku jsem dokončil „megadílo“ s názvem SFINGA, na kterém jsem pracoval od roku 2015. Má sedm částí a je komponováno pro velký orchestrální aparát, sóla, ženský, mužský a smíšený sbor a soubor bicích nástrojů. A tak není divu, že jsem potom zatoužil napsat drobnou kompozici, která by byla trochu oddechová a měla by melodickou moravskou zemitost. Dnes Vám tedy v premiéře nabízím tři Invence pro klarinet a klavír. Klarinetista Emil Drápela je vynikajícím muzikusem, který se také podílel na mnoha provedeních mých skladeb. Dovolil jsem si proto věnovat Invence jemu i manželce, klavíristce Daně Drápelové.

Jan Šimíček