27.3.2018 – Komorní koncert k životnímu jubileu manželů Ivany a Jana Stanovských

 

Program

Úvodní zdravice – David MAREČEK, generální ředitel České filharmonie

Vlastimil PEŠKA  :  Koncertantní sonatina                         (1990)

Hraje Karel HOFMANN – lesní roh a Renata BIALASOVÁ – klavír

Jan ŠIMÍČEK  :  Novogotické tance pro violoncello solo       PRVNÍ PROVEDENÍ

Hraje Martin ŠVAJDA

Milan SLIMÁČEK  :  Suita pro dva klavíry          (2016)      PRVNÍ PROVEDENÍ

Hrají Renata a Milan BIALASOVI

Pavel SLEZÁK  :  Nokturno pro housle a klavír, op. 31

Hraje Pavel WALLINGER – housle a Renata ARDAŠEVOVÁ – klavír

Pavel BLATNÝ – Josef BLATNÝ  :  Ze starých notopisů  (1947 – 1937 – 2007)

pro trubku a klavír

Hrají Vlastimil a Milan BIALASOVI


Jan ŠIMÍČEK  :  Novogotické tance                    

Slyším-li violoncello, jako bych rozmlouval s lidským hlasem. Mnohokrát jsem doprovázel na klavír hráče na tento nástroj a to jen potvrdilo mou myšlenku. Půjdu-li do detailu má violoncello ještě jednu zvláštnost. Dovede nahradit zpěvní hlasy počínaje basem a konče sopránem. Jeho nezaměnitelné bel canto jakoby k nám přicházelo z jiného světa. Když jsem na podzim roku 2009 dostal nabídku od ředitele mikulovské ZUŠ, abych pro jeho dceru napsal  skladbu pro sólo violoncello, trochu jsem se zalekl. Je něco úplně jiného jako klavírista doprovázet tento nástroj a jako klavírista-skladatel zkomponovat pro něj opus. Na jaře následujícího roku byla skladba o třech částech hotova a dal jsem jí název Novogotické tance. Předal jsem ji žadatelům a očekával vyjádření s nadějí, že můj opus může spatřit koncertní pódium. Nedočkal jsem se! Mezitím mladá violoncellistka vyrazila do světa za uměleckým poznáním a o skladbu nějakého soudobého autora už neprojevila zájem. V loni na jaře, tedy po 7 letech, jsem se obrátil na kolegu ze souboru Trio romantique Martina Švajdu , zda by nebyl ochoten vyjádřit se ke kompozici. Po určitých „kosmetických“ úpravách mi sdělil, že s tím můžeme jít na pódium. To je jedna stránka věci a ta druhá je už na vás, vážení posluchači, zda premiéra skladby vás osloví.

Jan Šimíček

Milan SLIMÁČEK  :  Suita pro dva klavíry

Suita pro dva klavíry, kterou jsem napsal v září 2015, je skladbou v mé tvorbě poněkud ojedinělou, dosud jsem totiž vytvořil řadu skladeb pro sólový klavír, ale tentokrát jsem se rozhodl pro klavíry dva. Ačkoli jsem původně varhaník, klavír je nástrojem, který je mi nejbližší, zejména pro své výrazové možnosti. V neposlední řadě je to nástroj, u něhož doma komponuji. Suita je stejně jako jiné moje kusy absolutní skladbou, je třívětá, s obvyklým tempovým plánem rychle – pomalu – rychle. Její hudební jazyk je poměrně prostý, faktura vysloveně homofonní, pro polyfonii ve Suitě není místo. Souzvuky jsou tvořeny kromě běžných tercií také kvartami a zmenšenými oktávami. Stylově má skladba nejblíže k neoklasicismu, je částečně atonální s torzy evropské tradice. Mým uměleckým krédem je nevyhánět posluchače ze sálu a psát hudbu pokud možno krásnou. Zda se mi to daří, musí posoudit sami posluchači.

Milan Slimáček

Pavel SLEZÁK :  Nokturno pro housle a klavír

Skladba vznikla na žádost houslisty Stanislava Noska, působícího na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a jeho kolegyně klavíristky Márii Vaitové. Je „šita“ podle jejich požadavků. Snažil jsem se psát hudbu, která si nečiní nárok na žádné modernistické techniky. Koncipoval jsem ji tak,  aby byla srozumitelná běžnému posluchači.

Pavel Slezák

Pavel BLATNÝ : Ze starých notopisů

Skladba vznikla kompilací z úryvků skladby mého otce Josefa Blatného (1937) a skladby vlastní (1947), což jsem zpracoval (2007) do třídílného formátu, kde jako díl A a díl C zaznívá sólový klavír a ve středním díle B se rozezní trubka.

Pavel Blatný