3.10.2018 – Komorní koncert k životnímu výročí Petra Fialy

KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
(člen Asociace hudebních umělců a vědců)
pořádá za finančního přispění
Nadace Partnerství OSA a Nadace Český hudební fond

K O M O R N Í K O N C E R T

k životnímu výročí skladatele, dirigenta a ředitele Českého filharmonického sboru

Petra FIALY

Konvent Milosrdných bratří, Brno, Vídeňská 7

Středa 3. října 2018 v 19 hodin


Na programu:

Leoš JANÁČEK : Sonáta „1. X. 1905“ ( k 90. výročí úmrtí skladatele)

Předtucha – Smrt

Na klavír hraje Ladislav DOLEŽEL

Jan ŠIMÍČEK : Invence pro klarinet a klavír

PRVNÍ PROVEDENÍ

Con calore – Recitativo, Alla rustico – Andantino

Hrají Dana a Emil DRÁPELOVI

Zdeněk POLOLÁNÍK : Musica festiva pro trubku a klavír

PRVNÍ PROVEDENÍ

Hrají Vlastimil a Milan BIALASOVI


Petr FIALA : Introdukce a tango pro violoncello a akordeon (2017)

Hrají Petr NOUZOVSKÝ a Ladislav HORÁK

Dialogy pro violu a violoncello (2016)

Allegro brillante – Lento amoroso – Allegro giocoso –

Andante-canzone d´amore – Allegro brillante

Hrají : Kristina FIALOVÁ a Petr NOUZOVSKÝ

Rondo pro violu a klavír (2005)

Hrají : Kristina FIALOVÁ a Miriam ZUZIAKOVÁ

Kontrasty pro violu, violoncello a akordeon (1984)

Misterioso e ruvido – Feroce e molto veloce –

Meditativo e delicatissimo – Allegro e brillante

Hrají : Kristina FIALOVÁ – viola, Petr NOUZOVSKÝ –

violoncello a Ladislav HORÁK – akordeon.


Jan ŠIMÍČEK : Invence pro klarinet a klavír

Klarinet mi učaroval už jako malému klukovi a tak není divu, že jsem pro něj napsal Polku

s doprovodem klavíru. V 11 letech to byl můj druhý neumělý kompoziční pokus po Etudě pro klavír. Můj otec – regenschori novojičínského kostela – ještě po válce řídil místní symfonický orchestr i dechový orchestr a tak není divu, že jsem se vždy nacházel blízko klarinetové sekce při jejich koncertech. Pak jsem měl možnost v 50. a 60. letech minulého století hrávat v Novém Jičíně se skupinou klarinetisty Zdeňka Michalského. V 80. letech jsem ve svých kompozicích klarinet zvýrazňoval jak v dechovém kvintetu, Valašských invencích pro dechové trio, Vánoční suitě z koled evropských národů, dále v Letovických dialozích pro klarinet a klavír a ve Čtyřech obrazech pro dechové trio. Tomuto nástroji jsem dal také úvodní sólo v Symfonii Moravia, která měla rozhlasovou premiéru v roce 1994 u příležitosti 70. výročí Českého rozhlasu v Brně.

V únoru letošního roku jsem dokončil „megadílo“ s názvem SFINGA, na kterém jsem pracoval od roku 2015. Má sedm částí a je komponováno pro velký orchestrální aparát, sóla, ženský, mužský a smíšený sbor a soubor bicích nástrojů. A tak není divu, že jsem potom zatoužil napsat drobnou kompozici, která by byla trochu oddechová a měla by melodickou moravskou zemitost. Dnes Vám tedy v premiéře nabízím tři Invence pro klarinet a klavír. Klarinetista Emil Drápela je vynikajícím muzikusem, který se také podílel na mnoha provedeních mých skladeb. Dovolil jsem si proto věnovat Invence jemu i manželce, klavíristce Daně Drápelové.

Jan Šimíček