11.11.2014 – Komorní koncert ze skladeb členů Klubu

Program

Kateřina RŮŽIČKOVÁ  :  Ostinato rock –  Zimní nokturno*  –  Klíčení*
Na klavír hraje Romana CHOLASTOVÁ
*PRVNÍ PROVEDENÍ

Jan ŠIMÍČEK : Brněnský Prométheus
hudební fantazie podle obrazu Antonína Procházky „Prométheus přinášející lidstvu oheň“
Misterioso  –  Andantino poco con  moto  –  Con espressione  –  Largo  –  Con allegrezza  –  Allegro energico  –  Hymnus
Hraje TRIO ROMANTIQUE : Lubomír ČERMÁK – housle, Martin ŠVAJDA – violoncello a Jan ŠIMÍČEK – klavír, keyboard, tamburina

Mojmír BÁRTEK :  Hornový song
Hrají BRNĚNŠTÍ HORNISTÉ : Milan MRAZÍK, Antonín KOLÁŘ, Lukáš KOREC a Miloš KOVAŘÍK


Pavel BLATNÝ  :  Nostalgické tóny – za všechny hornisty na věčnosti
PRVNÍ PROVEDENÍ
Hrají BRNĚNŠTÍ HORNISTÉ 

Milan SLIMÁČEK : Šestý smyčcový kvartet
PRVNÍ PROVEDENÍ
Allegro  –  Andante moderato  –  Allegro non troppo
Hraje GRAFFOVO KVARTETO : Štěpán GRAFFE – 1. housle, Lukáš BEDNAŘÍK – 2. housle, Lukáš CYBULSKI – viola a Michal HREŇO – violoncello


Koncertní sál Konzervatoře, Brno, Lužánecká 14
Úterý 11. listopadu 2014 v 19 hodin
KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY


 

Kateřina Růžičková : Ostinato rock  –  Zimní nokturno  –  Klíčení

Drobné klavírní skladby vznikají postupně od roku 2012 (Ostinato rock, 2013 Zimní nokturno, 2014 Klíčení) jako součást zamýšleného delšího cyklu. Společným znakem je vedle záměrné stručnosti také využívání různých modálních terénů nebo intervalových výběrů. Skladbu Zimní nokturno jsem věnovala svým rodičům, Jiřímu a Jitce Růžičkovým.

Kateřina Růžičková 

Jan Šimíček : Brněnský Prométheus

Dílo bylo komponováno v roce 2013 u příležitosti 75. výročí odhalení obrazu Antonína Procházky v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. S malířským uměním Antonína Procházky jsem se poprvé setkal v 60. letech minulého století na vernisáži v Brně, coby posluchač JAMU. Jeho raná tvorba mi připomínala i mé zaujetí nejen pro vše nové, ale i dychtivost poznání mezi paletou barev a krásou hudebního vyjádření. To jsem si zakódoval do paměti a díky setkání s Leou a Jindřichem Chatrnými v loňském roce jsem si po 45 letech opět uvědomil  význam malířského díla A. Procházky. Jim jsem také věnoval klavírní suitu „Rozmluvy nad obrazy Antonína Procházky“ (Rodina s madonou, Před bouří, Noc, Květinářka). Na dotaz, zda bych nechtěl napsat skladbu k Procházkovu obrazu „Prométheus přinášející lidstvu oheň“ (rozměr 7,5 x 14 metrů) jsem nezaváhal a skladbu jsou zkomponoval během měsíce srpna. O necelé tři měsíce – 19. listopadu 2013 – mělo dílo premiéru v Domě umění v Brně.

Jan Šimíček 

Mojmír Bártek : Hornový song

Každoroční setkání hornistů v Žehušicích je událostí, která zanechá nejen hudební reminiscence. Zde působil virtuóz na lesní roh J. Š. Punto a jeho památce jsem věnoval skladbu Hornový song. Premiéra byla provedena v druhé polovině června letošního roku. Skladbu bravurně interpretovali Brněnští hornisté jako premiéru již ve zmíněných Žehušicích. Skladba je v podstatě jednovětá, tonálního charakteru s melodickými pasážemi. Při kompozici jsem vycházel ze zkušeností se souborem a skladbu jsem koncipoval tak zvaně na tělo.

Mojmír Bártek

Pavel Blatný : Nostalgické tóny – za všechny hornisty na věčnosti

Horna je nástroj, který jsem ve své tvůrčí činnosti – jako byla tvorba hudby komorní – využíval nejčastěji. Rozsah jejího využití mne vždy inspiroval a proto není divu, že největší počet mých interpretů tvoří právě hornisté. Bohužel je dnes většina z nich již v muzikantském nebi. Defilují mi vždy před očima – každý měl – vždy proti jiným – nějakou specifickou zvláštnost, dovednost či um. Za všechny budu jmenovat jen Ottu Kopeckého. Dovedl se sarkasticky šklebit v mých neoklasických skladbách nebo využívat zvláštní hluboké timbrové hukoty v mých orchestrálních dílech, poznamenaných Novou hudbou. Až se bude moje skladbička hrát,  budu vzpomínat především na něho. Však mé „nostalgické tóny“ nejsou jen vznešená „Larga“, ale i „Conmotta“ plná radostného pohybu.

Pavel Blatný

Milan Slimáček : Šestý smyčcový kvartet

jsem napsal na jaře roku 2013 pro Graffovo kvarteto. Skladba má tři části odlišné sazbou, výrazem a tempovým plánem, který je obvyklý (rychle – pomalu – rychle). Její hudební jazyk se vyznačuje volnou atonalitou, také bitonalitou a občasnými  torzy rozšířené tonality. Kromě vertikál složených z čistých a zvětšených kvart, které mám v oblibě, se v souzvucích objevuje také zmenšená oktáva. Nejedná se o skladbu avantgardní, ale rovněž ne tradiční. Jde o syntézu minulé a novější hudby tak, jak ji vyznávali klasikové 20. století.

Milan Slimáček

23.9.2014 – Komorní koncert k roku České hudby

KONZERVATOŘ BRNO a KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ

člen Asociace hudebních umělců a vědců
za finanční pomoci Nadace Leoše Janáčka, Nadace Český hudební fond a
Nadace Partnerství OSA
 pořádají

KOMORNÍ KONCERT
K ROKU ČESKÉ HUDBY

 

Program:

Zdeněk BLAŽEK : Intermezza pro klavír, op. 26
Allegro assai – Andante tranquillo – Con moto e agitato – Lento –
Allegro risoluto – Largo – Presto
Hraje Milan BIALAS

 

Vilém PETRŽELKA : Dvě skladby pro violu a klavír
Andante sostenuto – Vivo giocoso. Largamente
Jan ŘEZNÍČEK – viola a Libuše PANČOCHOVÁ – klavír

 

Zbyněk MRKOS : Svatá noc – melodram
Lubomíra SONKOVÁ – recitace a Pavla REIFFERSOVÁ – klavír

 

Leoš JANÁČEK : Sonáta pro housle a klavír
Con moto – Ballada. Con moto – Allegretto – Adagio
Štěpán GRAFFE – housle a Renata BIALASOVÁ – klavír


Pavel HAAS : 3. smyčcový kvartet, op. 15
Allegro moderato – Lento, ma non troppo e poco rubato –
Thema con variazioni e fuga

JANÁČKOVO KVARTETO
Miloš VACEK – 1. housle – Vítězslav ZAVADILÍK – 2. housle –
Jan ŘEZNÍČEK – viola a Břetislav VYBÍRAL – violoncello


 

Koncertní sál Konzervatoře v Brně, Lužánecká 14
Úterý 23. září 2014 v 19 hodin

3.6.2014 – Koncert z tvorby pro mládež

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové v Brně, Králově Poli

ve spolupráci s Klubem moravských skladatelů

(členem Asociace hudebních umělců a vědců)

Vás srdečně zve na

KONCERT Z TVORBY PRO MLÁDEŽ

v úterý 3. června 2014 v 18 hodin

ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Palackého 70, Brno

za finanční podpory Nadace Leoše Janáčka a Nadace Český hudební fond

 V programu vystoupí žáci ZUŠ J. Kvapila v Brně, ZUŠ V. Kaprálové a ZUŠ Smetanova v Brně a studenti Konzervatoře Brno.


1/ Bohuslav MARTINŮ: Malý valčíček pro Soničku
Hraje Magdalena BÁRTKOVÁ, klavír
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Ema Jedlička-Gogova

2/ Zdeněk BLAŽEK: Píseň (ze sbírky Maličkosti I) 
Hraje Jakub POMEZNÝ, klavír
ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog B. Jandová

3/ Mojmír BÁRTEK: Jazz Rock, Jazz Waltz, Slow Rock, Blues pro piano
Hraje Michal PALÁT, klavír
ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog B. Jandová

4/ Bohuslav MARTINŮ: Ráno na plovárně
Hraje Prokop ŠUDÁK, klavír
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Ema Jedlička-Gogova

5/ Rudolf ZAVADIL: Pouštím si draka, Malý jazzový valčík
Hraje Jakub KOŇÁREK, klavír
ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog Martin Fišl

6/ Bohuslav MARTINŮ: Pohádka
Hraje Julie ŠUDÁKOVÁ, klavír
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Ema Jedlička-Gogova

7/ Vlastimil LEJSEK: 21 reminiscencí klavírního vysloužilce (čísla 1 – 7)
Hraje David PAŠA, klavír
ZUŠ J. Kvapila v Brně, pedagog Monika Czajkowská

8/ Bohuslav MARTINŮ: Arabesque č. 2
Hraje Štěpánka PLOCKÁ, violoncello
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Miroslav Zicha
Klavírní doprovod Ema Jedlička-Gogova

9/ Vlastimil LEJSEK: Balet, Cestou (z cyklu Čtyřlístek)
Hrají Eliška OLŠOVSKÁ a Maria KRIUŠENKO, klavír
ZUŠ J. Kvapila v Brně, pedagog Inna Aslamasová

10/ Bohuslav MARTINŮ: Nocturne č. 1
Hraje Marián LERCHE, violoncello
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Miroslav Zicha
Klavírní doprovod Ema Jedlička-Gogova

11/ Bohuslav MARTINŮ: Skica č. 4 C dur
Hraje Ivo JEDLIČKA, klavír
ZUŠ J. Kvapila v Brně, pedagog Inna Aslamasová

12/ Bohuslav MARTINŮ: Smutný milý, Koníčky na ouhoře
Zdeněk BLAŽEK: Sem ja panna, Před naším je zahrádečka
Zpívá Ivana KUDLÁČKOVÁ
Pedagog Anna Mikšátková
Klavírní doprovod Ema Jedlička-Gogova

13/ Vlastimil LEJSEK: Stříbrný pochod
Hrají Adéla a Vojtěch ROZEHNALOVI, klavír
ZUŠ J. Kvapila v Brně, pedagog Inna Aslamasová

14/ Bohuslav MARTINŮ: Není na tom snad nic zlého, utrhnu-li si několik květin
Hraje Martin ŠMAHEL, klavír
ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog Martin Fišl

15/ Bohuslav MARTINŮ: Sonáta č. 3 pro violoncello a klavír, 2. věta Andante
Hraje Sarah JEDLIČKOVÁ, violoncello
Konzervatoř Brno, pedagog Miroslav Zicha
Klavírní doprovod Ema Jedlička-Gogova

16/ Leoš JANÁČEK: Po zarostlém chodníčku, II. řada
Andante – 2. Allegretto – 3. Piu mosso
Hraje Tamara BLÁHOVÁ, klavír
Konzervatoř Brno, pedagog Renata Bialasová

KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ PŘEJE VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY

 

1.4.2014 – Komorní koncert k životnímu výročí skladatele Evžena ZÁMEČNÍKA

KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
člen Asociace hudebních umělců a vědců
za finanční podpory statutárního města Brna, Nadace Leoše Janáčka,
Nadace Partnerství OSA a Nadace Český hudební fond

pořádá

KOMORNÍ KONCERT

k životnímu výročí skladatele

Evžena ZÁMEČNÍKA

Úvodní slovo Prof. PhDr. Jindra BÁRTOVÁ

Koncertní sál Konzervatoře v  Brně, Lužánecká 14

 

Úterý 1. dubna 2014 v 19 hodin

Program :

Evžen ZÁMEČNÍK : Tři invence pro housle a violu
Hrají : Miloš VACEK – housle a Jan ŘEZNÍČEK – viola

Tři grotesky pro dechové trio
Hraje Filharmonické dechové trio : Anikó KOVAŘÍKOVÁ-
HEGEDÜSSOVÁ – hoboj, Emil DRÁPELA – klarinet a
Roman NOVOZÁMSKÝ – fagot.

III. smyčcový kvartet
Hraje JANÁČKOVO KVARTETO :
Miloš VACEK – 1. housle, Vítězslav ZAVADILÍK – 2. housle,
Jan ŘEZNÍČEK – viola a Břetislav VYBÍRAL – violoncello


Pavel BLATNÝ : Hra Na klavír hraje Milan BIALAS

Pavel BLATNÝ : Dialog
Hrají : Inna ASLAMASOVÁ, Ema JEDLIČKA-GOGOVÁ – klavír
a Sarah JEDLIČKOVÁ – bicí nástroje

Jarmila MAZOUROVÁ : Do hlubin pravěku PRVNÍ PROVEDENÍ
Na mamutí stezce – Tanec kolem ohně
Hrají : Martin ZEMAN – kontrabas a autorka – klavír

Milan SLIMÁČEK : Hudba pro čtyři klarinety PRVNÍ PROVEDENÍ
Con moto – Andante sostenuto – Allegro moderato
Hrají : Emil DRÁPELA, Lukáš DAŇHEL, Stanislav PAVLÍČEK a Jiří SEDLÁČEK 


 

Evžen Zámečník : Tři invence
Skladba z roku 2010 má koncertantní ráz a přináší hudbu určenou jako studijně metodický materiál pro pěstování komorní hry na našich středních a vysokých hudebních učilištích. Důsledně polyfonní sazba zaručuje oběma hlasům naprostou samostatnost a svobodu v nástrojové dikci a artikulaci, jak ji známe v díle J. S. Bacha. Každá ze tří invencí je založena monotématicky na jednom hudebním nápadu, který je rozvíjen v určitém tonálním plánu. Skladbu si lze představit i v dalších možných verzích pro různém dvojice smyčcových nástrojů, např. pro violu a violoncello či violoncello a kontrabas a pod.

Evžen Zámečník : Tři grotesky (2006)
jsou zkratkovité parodické skeče se záměrnými trivialitami (fagot jako siréna parníku) koncertantního rázu. Skladba měla premiéru r. 2006 v Třeboni.

Evžen Zámečník : III. smyčcový kvartet
nese podtitul „Lašský“. Vznikl r. 1987 ke 40. výročí Janáčkova kvarteta, jemuž je věnován. Ve všech třech větách zpracovává téma lašského tance „Starodávný“.
Evžen Zámečník

Pavel Blatný : Hra
Skladba je jakýmsi „pohráváním“ si s různými nápady, motivky či většími úseky v duchu jisté spontánní radosti. Kéž se tyto autorské pocity přenesou i na posluchače – to je mé jediné přání!
Pavel Blatný

Pavel Blatný : Dialog
Dílo, které vzniklo v 60. letech, jsem považoval za ztracené a zcela jsem na ně zapomněl. Vybavuji si jen, že je tam kontrast výkřiků jistých mých „modelů“ (jednohlasých motivů) s polyfonními plochami – všechno je to pak ve znamení dodekafonie, timbrů a jazzového mixu v duchu mého „Třetího proudu“. Vzpomínám na provedení od Lejsků, Bialasů a také nějakých cizinců (jak se jen jmenovali?). Takže se těším na dnešní provedení a milé dámy, které mi dílko připomenou – pro mne to bude vlastně na poslech premiéra.
Pavel Blatný

Jarmila Mazourová : Do hlubin pravěku
Skladbu jsem dokončila v polovině srpna 2013. Má dvě části. „Na mamutí stezce“ vyjadřuje dramatický boj lovců s mamutem a jeho usmrcení, „Tanec kolem ohně“ je vlastně jakýmsi prapředchůdcem dnešního čardáše, který svým zběsilým a divokým závěrem vyústí do východu prvního slunečního paprsku nového rána. Duchovním otcem této skladby je Ing. Jiří Vrbka, ředitel ZUŠ v Mikulově, který mne zasvětil do historie Pálavských vrchů, kdysi v pravěku obývaných divokými kmeny pralidí a četnými stády mamutů.
Jarmila Mazourová

Milan Slimáček : Hudba pro čtyři klarinety
Klarinet, jehož zvukovou barvu mám velice rád, jsem uplatnil už v řadě skladeb, ovšem pro klarinetový kvartet jsem napsal teprve tuto skladbu. Bylo to na počátku roku 2012. Formálně se jedná vlastně o suitu, která má tři části. Za zmínku stojí, že druhá – pomalá věta je formálně passacaglia. Hudební jazyk je podobný jako u všech mých kompozic od osmdesátých let. Volná atonalita a bitonalita jsou občas vystřídány torzy rozšířené tonality. Vertikály a horizontály jsou často tvořeny čistými i zvětšenými kvartami a také zmenšenou oktávou. Skladba sice není tradiční, ale také není avantgardní.
Milan Slimáček


KONCERT SE KONÁ K  ROKU ČESKÉ HUDBY

25.3.2014 – Komorní koncert k životnímu výročí skladatele Vlastimila PEŠKY

KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
člen Asociace hudebních umělců a vědců
a DIVADLO RADOST
za finanční podpory statutárního města Brna, Nadace Leoše Janáčka,
Nadace Partnerství OSA a Nadace Český hudební fond

pořádají

KOMORNÍ KONCERT

 k životnímu výročí skladatele

Vlastimila PEŠKY

DIVADLO RADOST, BRNO, Bratislavská 32

Úterý 25. března 2014 v 19 hodin 

 KONCERT SE KONÁ K ROKU ČESKÉ HUDBY


Program :

 Miloslav IŠTVAN : Ztemnělá země – smyčcový kvartet (1975)

Hraje MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT
Lukáš MIK – housle, Jan BĚLOHLÁVEK – housle,
Stanislav VACEK – viola a Štěpán FILÍPEK – violoncello

Vlastimil PEŠKA : Accelerando – smyčcový kvartet (1981) PRVNÍ PROVEDENÍ
Hraje MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT

Vlastimil PEŠKA : Holuběnky (1979)
Hraje Jan ŘEŘICHA – flétna a BROLN, řídí Jindřich HOVORKA
(Zvukový záznam a projekce. Foto-koláž jef Kratochvil.)

Vlastimil PEŠKA : Vanilkový koncert (2104-2010)
Hraje Barbora JAGOŠOVÁ – cimbál,
MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT a Petr KELLER – kontrabas

 Vlastimil PEŠKA : Modré noty ve žluté trávě (2000)
Hrají : Emil DRÁPELA – klarinet a Dana DRÁPELOVÁ – klavír  


 Vlastimil PEŠKA : Jabloňový potok (2007) – kompozice pro flétnu, housle a klavír
Hrají : Iveta KUNDRÁTOVÁ – flétna, Lukáš MIK – housle
a Ondrej OLOS – klavír

 Vlastimil PEŠKA : Ej, hora, hora (1991)
Hrají : Vlastimil PEŠKA a Michal ZPĚVÁK – fujary,
Renata ČERVINKOVÁ – březový list a BROLN,
řídí Vlastimil PEŠKA
(Zvukový záznam a projekce. Foto-koláž jef Kratochvil.)

Vlastimil PEŠKA : Hvězdy nad Brnem (2011)
Hraje Komorní dechová harmonie Brno
(umělecký šéf Prof. RNDr. Zdeněk MIKULÁŠEK, CSc. ),
diriguje Richard KRUŽÍK

Vlastimil PEŠKA : Fidlijáda (2003)
Hraje Vlastimil PEŠKA – housle a Věra LEJSKOVÁ – klavír

Vlastimil PEŠKA : Vitráže (2005)smyčcový kvartet
Hraje MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT

25.2.2014 – Pozvánka na vzpomínkový večer

KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
člen Asociace hudebních umělců a vědců
Statutární město Brno, Nadace Leoše Janáčka, Nadace Partnerství OSA a Nadace Český hudební fond

 pořádají

VZPOMÍNKOVÝ VEČER

k nedožitým životním výročím členů Klubu moravských skladatelů
Prof. Dr. Ctirada KOHOUTKA a Prof. Rudolfa ŠŤASTNÉHO
Úvodní slovo Prof. Adolf SÝKORA

Koncertní sál Konzervatoře v Brně, Lužánecká 14
  Úterý 25. února 2014 v 19 hodin


Program :
Jiří MATYS : Sonatina pro violu a klavír
Allegro – Sostenuto – Allegro vivo
Jan ŘEZNÍČEK – viola a Milan BIALAS – klavír

Karel HUSA : Elegie pro klavír 

Vlastimil LEJSEK : Pět epigramů
Andante – Allegretto – Allegretto – Adagio – Agitato
Hraje Renata BIALASOVÁ

Jiří MATYS : Sonáta pro housle a klavír
Allegro affetuoso – Lento assai – Vivace – Allegro energico
Štěpán GRAFFE – housle a Renata BIALASOVÁ – klavír

Ctirad KOUHOUTEK : Mateníky pro čtyřruční klavír
Mateník – fanfára – Mateník – uspávanka – Mateník – kolečko
Hrají Renata a Milan BIALASOVI


Leoš JANÁČEK : Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“
Andante-Con moto-Allegro – Adagio-Vivace – Moderato-Adagio-Allegro – Allegro-Andante-Adagio
Hraje JANÁČKOVO KVARTETO –

Miloš VACEK – 1. housle, Vítězslav ZAVADILÍK – 2.housle,
Jan ŘEZNÍČEK – viola a Břetislav Vybíral – violoncello