23.9.2014 – Komorní koncert k roku České hudby

KONZERVATOŘ BRNO a KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ

člen Asociace hudebních umělců a vědců
za finanční pomoci Nadace Leoše Janáčka, Nadace Český hudební fond a
Nadace Partnerství OSA
 pořádají

KOMORNÍ KONCERT
K ROKU ČESKÉ HUDBY

 

Program:

Zdeněk BLAŽEK : Intermezza pro klavír, op. 26
Allegro assai – Andante tranquillo – Con moto e agitato – Lento –
Allegro risoluto – Largo – Presto
Hraje Milan BIALAS

 

Vilém PETRŽELKA : Dvě skladby pro violu a klavír
Andante sostenuto – Vivo giocoso. Largamente
Jan ŘEZNÍČEK – viola a Libuše PANČOCHOVÁ – klavír

 

Zbyněk MRKOS : Svatá noc – melodram
Lubomíra SONKOVÁ – recitace a Pavla REIFFERSOVÁ – klavír

 

Leoš JANÁČEK : Sonáta pro housle a klavír
Con moto – Ballada. Con moto – Allegretto – Adagio
Štěpán GRAFFE – housle a Renata BIALASOVÁ – klavír


Pavel HAAS : 3. smyčcový kvartet, op. 15
Allegro moderato – Lento, ma non troppo e poco rubato –
Thema con variazioni e fuga

JANÁČKOVO KVARTETO
Miloš VACEK – 1. housle – Vítězslav ZAVADILÍK – 2. housle –
Jan ŘEZNÍČEK – viola a Břetislav VYBÍRAL – violoncello


 

Koncertní sál Konzervatoře v Brně, Lužánecká 14
Úterý 23. září 2014 v 19 hodin

3.6.2014 – Koncert z tvorby pro mládež

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové v Brně, Králově Poli

ve spolupráci s Klubem moravských skladatelů

(členem Asociace hudebních umělců a vědců)

Vás srdečně zve na

KONCERT Z TVORBY PRO MLÁDEŽ

v úterý 3. června 2014 v 18 hodin

ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Palackého 70, Brno

za finanční podpory Nadace Leoše Janáčka a Nadace Český hudební fond

 V programu vystoupí žáci ZUŠ J. Kvapila v Brně, ZUŠ V. Kaprálové a ZUŠ Smetanova v Brně a studenti Konzervatoře Brno.


1/ Bohuslav MARTINŮ: Malý valčíček pro Soničku
Hraje Magdalena BÁRTKOVÁ, klavír
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Ema Jedlička-Gogova

2/ Zdeněk BLAŽEK: Píseň (ze sbírky Maličkosti I) 
Hraje Jakub POMEZNÝ, klavír
ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog B. Jandová

3/ Mojmír BÁRTEK: Jazz Rock, Jazz Waltz, Slow Rock, Blues pro piano
Hraje Michal PALÁT, klavír
ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog B. Jandová

4/ Bohuslav MARTINŮ: Ráno na plovárně
Hraje Prokop ŠUDÁK, klavír
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Ema Jedlička-Gogova

5/ Rudolf ZAVADIL: Pouštím si draka, Malý jazzový valčík
Hraje Jakub KOŇÁREK, klavír
ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog Martin Fišl

6/ Bohuslav MARTINŮ: Pohádka
Hraje Julie ŠUDÁKOVÁ, klavír
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Ema Jedlička-Gogova

7/ Vlastimil LEJSEK: 21 reminiscencí klavírního vysloužilce (čísla 1 – 7)
Hraje David PAŠA, klavír
ZUŠ J. Kvapila v Brně, pedagog Monika Czajkowská

8/ Bohuslav MARTINŮ: Arabesque č. 2
Hraje Štěpánka PLOCKÁ, violoncello
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Miroslav Zicha
Klavírní doprovod Ema Jedlička-Gogova

9/ Vlastimil LEJSEK: Balet, Cestou (z cyklu Čtyřlístek)
Hrají Eliška OLŠOVSKÁ a Maria KRIUŠENKO, klavír
ZUŠ J. Kvapila v Brně, pedagog Inna Aslamasová

10/ Bohuslav MARTINŮ: Nocturne č. 1
Hraje Marián LERCHE, violoncello
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Miroslav Zicha
Klavírní doprovod Ema Jedlička-Gogova

11/ Bohuslav MARTINŮ: Skica č. 4 C dur
Hraje Ivo JEDLIČKA, klavír
ZUŠ J. Kvapila v Brně, pedagog Inna Aslamasová

12/ Bohuslav MARTINŮ: Smutný milý, Koníčky na ouhoře
Zdeněk BLAŽEK: Sem ja panna, Před naším je zahrádečka
Zpívá Ivana KUDLÁČKOVÁ
Pedagog Anna Mikšátková
Klavírní doprovod Ema Jedlička-Gogova

13/ Vlastimil LEJSEK: Stříbrný pochod
Hrají Adéla a Vojtěch ROZEHNALOVI, klavír
ZUŠ J. Kvapila v Brně, pedagog Inna Aslamasová

14/ Bohuslav MARTINŮ: Není na tom snad nic zlého, utrhnu-li si několik květin
Hraje Martin ŠMAHEL, klavír
ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog Martin Fišl

15/ Bohuslav MARTINŮ: Sonáta č. 3 pro violoncello a klavír, 2. věta Andante
Hraje Sarah JEDLIČKOVÁ, violoncello
Konzervatoř Brno, pedagog Miroslav Zicha
Klavírní doprovod Ema Jedlička-Gogova

16/ Leoš JANÁČEK: Po zarostlém chodníčku, II. řada
Andante – 2. Allegretto – 3. Piu mosso
Hraje Tamara BLÁHOVÁ, klavír
Konzervatoř Brno, pedagog Renata Bialasová

KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ PŘEJE VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY

 

1.4.2014 – Komorní koncert k životnímu výročí skladatele Evžena ZÁMEČNÍKA

KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
člen Asociace hudebních umělců a vědců
za finanční podpory statutárního města Brna, Nadace Leoše Janáčka,
Nadace Partnerství OSA a Nadace Český hudební fond

pořádá

KOMORNÍ KONCERT

k životnímu výročí skladatele

Evžena ZÁMEČNÍKA

Úvodní slovo Prof. PhDr. Jindra BÁRTOVÁ

Koncertní sál Konzervatoře v  Brně, Lužánecká 14

 

Úterý 1. dubna 2014 v 19 hodin

Program :

Evžen ZÁMEČNÍK : Tři invence pro housle a violu
Hrají : Miloš VACEK – housle a Jan ŘEZNÍČEK – viola

Tři grotesky pro dechové trio
Hraje Filharmonické dechové trio : Anikó KOVAŘÍKOVÁ-
HEGEDÜSSOVÁ – hoboj, Emil DRÁPELA – klarinet a
Roman NOVOZÁMSKÝ – fagot.

III. smyčcový kvartet
Hraje JANÁČKOVO KVARTETO :
Miloš VACEK – 1. housle, Vítězslav ZAVADILÍK – 2. housle,
Jan ŘEZNÍČEK – viola a Břetislav VYBÍRAL – violoncello


Pavel BLATNÝ : Hra Na klavír hraje Milan BIALAS

Pavel BLATNÝ : Dialog
Hrají : Inna ASLAMASOVÁ, Ema JEDLIČKA-GOGOVÁ – klavír
a Sarah JEDLIČKOVÁ – bicí nástroje

Jarmila MAZOUROVÁ : Do hlubin pravěku PRVNÍ PROVEDENÍ
Na mamutí stezce – Tanec kolem ohně
Hrají : Martin ZEMAN – kontrabas a autorka – klavír

Milan SLIMÁČEK : Hudba pro čtyři klarinety PRVNÍ PROVEDENÍ
Con moto – Andante sostenuto – Allegro moderato
Hrají : Emil DRÁPELA, Lukáš DAŇHEL, Stanislav PAVLÍČEK a Jiří SEDLÁČEK 


 

Evžen Zámečník : Tři invence
Skladba z roku 2010 má koncertantní ráz a přináší hudbu určenou jako studijně metodický materiál pro pěstování komorní hry na našich středních a vysokých hudebních učilištích. Důsledně polyfonní sazba zaručuje oběma hlasům naprostou samostatnost a svobodu v nástrojové dikci a artikulaci, jak ji známe v díle J. S. Bacha. Každá ze tří invencí je založena monotématicky na jednom hudebním nápadu, který je rozvíjen v určitém tonálním plánu. Skladbu si lze představit i v dalších možných verzích pro různém dvojice smyčcových nástrojů, např. pro violu a violoncello či violoncello a kontrabas a pod.

Evžen Zámečník : Tři grotesky (2006)
jsou zkratkovité parodické skeče se záměrnými trivialitami (fagot jako siréna parníku) koncertantního rázu. Skladba měla premiéru r. 2006 v Třeboni.

Evžen Zámečník : III. smyčcový kvartet
nese podtitul „Lašský“. Vznikl r. 1987 ke 40. výročí Janáčkova kvarteta, jemuž je věnován. Ve všech třech větách zpracovává téma lašského tance „Starodávný“.
Evžen Zámečník

Pavel Blatný : Hra
Skladba je jakýmsi „pohráváním“ si s různými nápady, motivky či většími úseky v duchu jisté spontánní radosti. Kéž se tyto autorské pocity přenesou i na posluchače – to je mé jediné přání!
Pavel Blatný

Pavel Blatný : Dialog
Dílo, které vzniklo v 60. letech, jsem považoval za ztracené a zcela jsem na ně zapomněl. Vybavuji si jen, že je tam kontrast výkřiků jistých mých „modelů“ (jednohlasých motivů) s polyfonními plochami – všechno je to pak ve znamení dodekafonie, timbrů a jazzového mixu v duchu mého „Třetího proudu“. Vzpomínám na provedení od Lejsků, Bialasů a také nějakých cizinců (jak se jen jmenovali?). Takže se těším na dnešní provedení a milé dámy, které mi dílko připomenou – pro mne to bude vlastně na poslech premiéra.
Pavel Blatný

Jarmila Mazourová : Do hlubin pravěku
Skladbu jsem dokončila v polovině srpna 2013. Má dvě části. „Na mamutí stezce“ vyjadřuje dramatický boj lovců s mamutem a jeho usmrcení, „Tanec kolem ohně“ je vlastně jakýmsi prapředchůdcem dnešního čardáše, který svým zběsilým a divokým závěrem vyústí do východu prvního slunečního paprsku nového rána. Duchovním otcem této skladby je Ing. Jiří Vrbka, ředitel ZUŠ v Mikulově, který mne zasvětil do historie Pálavských vrchů, kdysi v pravěku obývaných divokými kmeny pralidí a četnými stády mamutů.
Jarmila Mazourová

Milan Slimáček : Hudba pro čtyři klarinety
Klarinet, jehož zvukovou barvu mám velice rád, jsem uplatnil už v řadě skladeb, ovšem pro klarinetový kvartet jsem napsal teprve tuto skladbu. Bylo to na počátku roku 2012. Formálně se jedná vlastně o suitu, která má tři části. Za zmínku stojí, že druhá – pomalá věta je formálně passacaglia. Hudební jazyk je podobný jako u všech mých kompozic od osmdesátých let. Volná atonalita a bitonalita jsou občas vystřídány torzy rozšířené tonality. Vertikály a horizontály jsou často tvořeny čistými i zvětšenými kvartami a také zmenšenou oktávou. Skladba sice není tradiční, ale také není avantgardní.
Milan Slimáček


KONCERT SE KONÁ K  ROKU ČESKÉ HUDBY

25.3.2014 – Komorní koncert k životnímu výročí skladatele Vlastimila PEŠKY

KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
člen Asociace hudebních umělců a vědců
a DIVADLO RADOST
za finanční podpory statutárního města Brna, Nadace Leoše Janáčka,
Nadace Partnerství OSA a Nadace Český hudební fond

pořádají

KOMORNÍ KONCERT

 k životnímu výročí skladatele

Vlastimila PEŠKY

DIVADLO RADOST, BRNO, Bratislavská 32

Úterý 25. března 2014 v 19 hodin 

 KONCERT SE KONÁ K ROKU ČESKÉ HUDBY


Program :

 Miloslav IŠTVAN : Ztemnělá země – smyčcový kvartet (1975)

Hraje MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT
Lukáš MIK – housle, Jan BĚLOHLÁVEK – housle,
Stanislav VACEK – viola a Štěpán FILÍPEK – violoncello

Vlastimil PEŠKA : Accelerando – smyčcový kvartet (1981) PRVNÍ PROVEDENÍ
Hraje MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT

Vlastimil PEŠKA : Holuběnky (1979)
Hraje Jan ŘEŘICHA – flétna a BROLN, řídí Jindřich HOVORKA
(Zvukový záznam a projekce. Foto-koláž jef Kratochvil.)

Vlastimil PEŠKA : Vanilkový koncert (2104-2010)
Hraje Barbora JAGOŠOVÁ – cimbál,
MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT a Petr KELLER – kontrabas

 Vlastimil PEŠKA : Modré noty ve žluté trávě (2000)
Hrají : Emil DRÁPELA – klarinet a Dana DRÁPELOVÁ – klavír  


 Vlastimil PEŠKA : Jabloňový potok (2007) – kompozice pro flétnu, housle a klavír
Hrají : Iveta KUNDRÁTOVÁ – flétna, Lukáš MIK – housle
a Ondrej OLOS – klavír

 Vlastimil PEŠKA : Ej, hora, hora (1991)
Hrají : Vlastimil PEŠKA a Michal ZPĚVÁK – fujary,
Renata ČERVINKOVÁ – březový list a BROLN,
řídí Vlastimil PEŠKA
(Zvukový záznam a projekce. Foto-koláž jef Kratochvil.)

Vlastimil PEŠKA : Hvězdy nad Brnem (2011)
Hraje Komorní dechová harmonie Brno
(umělecký šéf Prof. RNDr. Zdeněk MIKULÁŠEK, CSc. ),
diriguje Richard KRUŽÍK

Vlastimil PEŠKA : Fidlijáda (2003)
Hraje Vlastimil PEŠKA – housle a Věra LEJSKOVÁ – klavír

Vlastimil PEŠKA : Vitráže (2005)smyčcový kvartet
Hraje MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT

25.2.2014 – Pozvánka na vzpomínkový večer

KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
člen Asociace hudebních umělců a vědců
Statutární město Brno, Nadace Leoše Janáčka, Nadace Partnerství OSA a Nadace Český hudební fond

 pořádají

VZPOMÍNKOVÝ VEČER

k nedožitým životním výročím členů Klubu moravských skladatelů
Prof. Dr. Ctirada KOHOUTKA a Prof. Rudolfa ŠŤASTNÉHO
Úvodní slovo Prof. Adolf SÝKORA

Koncertní sál Konzervatoře v Brně, Lužánecká 14
  Úterý 25. února 2014 v 19 hodin


Program :
Jiří MATYS : Sonatina pro violu a klavír
Allegro – Sostenuto – Allegro vivo
Jan ŘEZNÍČEK – viola a Milan BIALAS – klavír

Karel HUSA : Elegie pro klavír 

Vlastimil LEJSEK : Pět epigramů
Andante – Allegretto – Allegretto – Adagio – Agitato
Hraje Renata BIALASOVÁ

Jiří MATYS : Sonáta pro housle a klavír
Allegro affetuoso – Lento assai – Vivace – Allegro energico
Štěpán GRAFFE – housle a Renata BIALASOVÁ – klavír

Ctirad KOUHOUTEK : Mateníky pro čtyřruční klavír
Mateník – fanfára – Mateník – uspávanka – Mateník – kolečko
Hrají Renata a Milan BIALASOVI


Leoš JANÁČEK : Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“
Andante-Con moto-Allegro – Adagio-Vivace – Moderato-Adagio-Allegro – Allegro-Andante-Adagio
Hraje JANÁČKOVO KVARTETO –

Miloš VACEK – 1. housle, Vítězslav ZAVADILÍK – 2.housle,
Jan ŘEZNÍČEK – viola a Břetislav Vybíral – violoncello