1.4.2014 – Komorní koncert k životnímu výročí skladatele Evžena ZÁMEČNÍKA

KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
člen Asociace hudebních umělců a vědců
za finanční podpory statutárního města Brna, Nadace Leoše Janáčka,
Nadace Partnerství OSA a Nadace Český hudební fond

pořádá

KOMORNÍ KONCERT

k životnímu výročí skladatele

Evžena ZÁMEČNÍKA

Úvodní slovo Prof. PhDr. Jindra BÁRTOVÁ

Koncertní sál Konzervatoře v  Brně, Lužánecká 14

 

Úterý 1. dubna 2014 v 19 hodin

Program :

Evžen ZÁMEČNÍK : Tři invence pro housle a violu
Hrají : Miloš VACEK – housle a Jan ŘEZNÍČEK – viola

Tři grotesky pro dechové trio
Hraje Filharmonické dechové trio : Anikó KOVAŘÍKOVÁ-
HEGEDÜSSOVÁ – hoboj, Emil DRÁPELA – klarinet a
Roman NOVOZÁMSKÝ – fagot.

III. smyčcový kvartet
Hraje JANÁČKOVO KVARTETO :
Miloš VACEK – 1. housle, Vítězslav ZAVADILÍK – 2. housle,
Jan ŘEZNÍČEK – viola a Břetislav VYBÍRAL – violoncello


Pavel BLATNÝ : Hra Na klavír hraje Milan BIALAS

Pavel BLATNÝ : Dialog
Hrají : Inna ASLAMASOVÁ, Ema JEDLIČKA-GOGOVÁ – klavír
a Sarah JEDLIČKOVÁ – bicí nástroje

Jarmila MAZOUROVÁ : Do hlubin pravěku PRVNÍ PROVEDENÍ
Na mamutí stezce – Tanec kolem ohně
Hrají : Martin ZEMAN – kontrabas a autorka – klavír

Milan SLIMÁČEK : Hudba pro čtyři klarinety PRVNÍ PROVEDENÍ
Con moto – Andante sostenuto – Allegro moderato
Hrají : Emil DRÁPELA, Lukáš DAŇHEL, Stanislav PAVLÍČEK a Jiří SEDLÁČEK 


 

Evžen Zámečník : Tři invence
Skladba z roku 2010 má koncertantní ráz a přináší hudbu určenou jako studijně metodický materiál pro pěstování komorní hry na našich středních a vysokých hudebních učilištích. Důsledně polyfonní sazba zaručuje oběma hlasům naprostou samostatnost a svobodu v nástrojové dikci a artikulaci, jak ji známe v díle J. S. Bacha. Každá ze tří invencí je založena monotématicky na jednom hudebním nápadu, který je rozvíjen v určitém tonálním plánu. Skladbu si lze představit i v dalších možných verzích pro různém dvojice smyčcových nástrojů, např. pro violu a violoncello či violoncello a kontrabas a pod.

Evžen Zámečník : Tři grotesky (2006)
jsou zkratkovité parodické skeče se záměrnými trivialitami (fagot jako siréna parníku) koncertantního rázu. Skladba měla premiéru r. 2006 v Třeboni.

Evžen Zámečník : III. smyčcový kvartet
nese podtitul „Lašský“. Vznikl r. 1987 ke 40. výročí Janáčkova kvarteta, jemuž je věnován. Ve všech třech větách zpracovává téma lašského tance „Starodávný“.
Evžen Zámečník

Pavel Blatný : Hra
Skladba je jakýmsi „pohráváním“ si s různými nápady, motivky či většími úseky v duchu jisté spontánní radosti. Kéž se tyto autorské pocity přenesou i na posluchače – to je mé jediné přání!
Pavel Blatný

Pavel Blatný : Dialog
Dílo, které vzniklo v 60. letech, jsem považoval za ztracené a zcela jsem na ně zapomněl. Vybavuji si jen, že je tam kontrast výkřiků jistých mých „modelů“ (jednohlasých motivů) s polyfonními plochami – všechno je to pak ve znamení dodekafonie, timbrů a jazzového mixu v duchu mého „Třetího proudu“. Vzpomínám na provedení od Lejsků, Bialasů a také nějakých cizinců (jak se jen jmenovali?). Takže se těším na dnešní provedení a milé dámy, které mi dílko připomenou – pro mne to bude vlastně na poslech premiéra.
Pavel Blatný

Jarmila Mazourová : Do hlubin pravěku
Skladbu jsem dokončila v polovině srpna 2013. Má dvě části. „Na mamutí stezce“ vyjadřuje dramatický boj lovců s mamutem a jeho usmrcení, „Tanec kolem ohně“ je vlastně jakýmsi prapředchůdcem dnešního čardáše, který svým zběsilým a divokým závěrem vyústí do východu prvního slunečního paprsku nového rána. Duchovním otcem této skladby je Ing. Jiří Vrbka, ředitel ZUŠ v Mikulově, který mne zasvětil do historie Pálavských vrchů, kdysi v pravěku obývaných divokými kmeny pralidí a četnými stády mamutů.
Jarmila Mazourová

Milan Slimáček : Hudba pro čtyři klarinety
Klarinet, jehož zvukovou barvu mám velice rád, jsem uplatnil už v řadě skladeb, ovšem pro klarinetový kvartet jsem napsal teprve tuto skladbu. Bylo to na počátku roku 2012. Formálně se jedná vlastně o suitu, která má tři části. Za zmínku stojí, že druhá – pomalá věta je formálně passacaglia. Hudební jazyk je podobný jako u všech mých kompozic od osmdesátých let. Volná atonalita a bitonalita jsou občas vystřídány torzy rozšířené tonality. Vertikály a horizontály jsou často tvořeny čistými i zvětšenými kvartami a také zmenšenou oktávou. Skladba sice není tradiční, ale také není avantgardní.
Milan Slimáček


KONCERT SE KONÁ K  ROKU ČESKÉ HUDBY

Napsat komentář