Na koncertě ve Wilfersdorfu

Wilfersdorf je vesnička nepříliš daleko od česko-rakouských hranic, pyšnící se zámkem, který je kolébkou rodu Liechtensteinů. Zámecká expozice upozorňuje především na tuto skutečnost, ale prostory zámku se otevírají i jiným počinům: o víkendu 7. – 9. listopadu 2014 to byly koncerty pořádané u příležitosti dvojitého  jubilea skladatele Theodora Hasseka (1929-2009).

Hassek se začal zabývat hudbou ve svých dvanácti letech. Hrál na klavír a pokoušel se o kompozici a tyto dvě činnosti jej pak provázely celý život. Pro jeho tvorbu se stala charakteristická oscilace mezi lehčími žánry (v určité době působil i jako barový pianista) a artificiálním projevem. Je autorem asi 140 skladeb v rozpětí od klavírních maličkostí až po slavnostní mše. O jeho tvorbu dnes pečuje syn Helmut, architekt, který se ujal organizace wilfersdorfského třídenního minifestivalu.

Theodor Hassek byl příznivcem Klubu moravských skladatelů, jehož koncertů se i osobně zúčastňoval. Několikrát na nich zazněly jeho skladby, jejichž nastudování se ujal pianista Milan Bialas, buď sám nebo v klavírním duu s dcerou Renatou. Proto  právě oni zahajovali třídenní wilfersdorfské hudební vzpomínání. Jejich koncertní vystoupení 7. listopadu 2014 neslo název „Klasicky a virtuózně“, které odpovídalo jak stavbě programu, tak konečnému vyznění večera. Na pořadu byly čtyřruční skladby světových i českých skladatelů počínaje Brahmsovými Valčíky op. 39 přes Debussyho Malou suitu až k moravským tancům s názvem Rustica musa Jana Nováka. Všechna díla zazněla ve vynikající, technicky i výrazově přesvědčivé interpretaci. Po pauze publikum vyslechlo Capriccio op. 30 a Toccatu F dur op. 13 a Theodora Hasseka, skladby pianisticky náročné a posluchačsky vděčné, které účinkující zahráli s podtržením jejich svěží invence a brilantnosti. Výjimkou mezi čtyřručními skladbami byly Sukovy Klavírní kusy, které přednesla Renata Bialasová s hlubokým vhledem do jejich struktury i návaznosti na tradice české klavírní tvorby. Na závěr večera zahráli brněnští umělci tři ze Slovanských tanců Antonína Dvořáka a svým jiskrným projevem uvedli publikum přímo do varu.

Koncert ve Wilfersdorfu měl skvělou atmosféru, účinkující byli mnohokrát vyvoláváni a v závěru jim publikum děkovalo vestoje.

 

Jindra Bártová

Napsat komentář