Vystoupení Karla Eichingera na koncertě KMS

Klub moravských skladatelů uspořádal 17. června v sále ZUŠ Vítězslavy Kaprálové koncert, na němž vystoupil rakouský pianista Karl Eichinger. Tento absolvent vídeňské univerzity má za sebou koncerty doma i v cizině (USA, Čína, Jižní Amerika) a řadu projektů organizačních s Vídeňskými instrumentálními sólisty, jichž je předsedou.

V Brně se Karl Eichinger se představil jako interpret velké repertoárové šíře: v programu jeho večera byly zastoupeny skladby od Haydna až po žijící brněnské skladatele Jiřího Matyse a Pavla Blatného. Haydnovo Divertimento č. 1 C dur otevřelo večer v příjemné atmosféře vídeňského klasicismu a Lisztovy skladby Šumění lesa a Balada h moll spolu s Debussyho Suite bergamasque zastupovaly reprezentativní tituly pianistického repertoáru. Blok soudobých skladeb pak Karl Eichinger otevřel výběrem z Hudby pro klavír Jiřího Matyse, pokračoval Sonatinou H dur Theodora Hasseka a skončil skladbou Smutek nad Janáčkem Pavla Blatného. Každá ze skladeb byla velmi dobře vystavěná, s náležitou razancí v energických částech a bohatě odstíněnou barvitostí v částech lyrických. Sonatina H dur Theodora Hasseka vhodně připomenula brněnskému publiku výsostně pianisticky cítěnou tvorbu tohoto před šesti lety zesnulého rakouského skladatele s českými kořeny, který stál u počátků „přeshraniční“ spolupráce skladatelů dolnorakouských a brněnských, jíž se Klub moravských skladatelů v celé své novodobé historii (byl znovuzaložen v roce 1992) programově věnuje. Tímto koncertem si KMS připsal další přínosný počin.

Jindra Bártová

Napsat komentář