26.4.2016 Varhanní koncert ze skladeb Josefa Blatného a Pavla Blatného

KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ z.s.
člen Asociace hudebních umělců a vědců
Vás srdečně zve na varhanní koncert ze skladeb

Josefa BLATNÉHO (1891 – 1980) a Pavla BLATNÉHO (1931)

Účinkují : Jaroslava Luklová, Kvarteto města Brna, Josef Hanák, Chrámový pěvecký sbor ze Zábrdovic (sbormistr Zdeněk Hatina) a Jan Král.

Chrám Spasitele Brno-Židenice, Karáskovo náměstí

Úterý 26. dubna 2016 v 19 hodin


Program

Josef BLATNÝ : Sonata semplice op. 66 pro varhany

Pavel BLATNÝ : Dialog – skladba pro smyčcové kvarteto

Pavel BLATNÝ : Smutek nad Janáčkem – skladba pro varhany

Josef BLATNÝ : Česká mše op. 64 „Ke cti Cyrila a Metoděje“

Josef BLATNÝ : Sonata pro varhany op. 11

 

Hrají : Jaroslava LUKLOVÁ, KVARTETO MĚSTA BRNA, Chrámový sbor z Brna- Zábrdovic (sbormistr Zdeněk Hatina), Jan KRÁL.

 

Josef Blatný : Sonata semplice op. 66 pro varhany z roku 1965.

Skladba je třívětá, velmi svěží, hravá, harmonicky průhledná, jakoby „mozartovská“. Skladatel je jedním z mála janáčkových žáků, který nehledal zdokonalení u jiných učitelů kompozice. Byl prvním českým varhaníkem a ředitelem kůru v kostele sv. Jakuba v Brně (1934 – 1941), pedagogem a tajemníkem na brněnské konzervatoři, hudebním referentem Moravskoslezské revue a Hudebních rozhledů.

Pavel Blatný : Smutek nad Janáčkem

Skladba je komponována průvodně pro klavír, se souhlasem autora ji pro tento koncert pro varhany upravila Jaroslava Luklová. Dílo Pavla Blatného obsahuje skladby rozličných žánrů : symfonická hudba, skladby pro různá komorní seskupení, významné skladby jazzového charakteru (autor tzv. „třetího proudu“ – což je sloučení klasické hudby s jazzem), celoživotně se věnuje divadelní a filmové hudbě, psal i pro děti, vystupoval jako moderátor a doprovazeč v mnoha hudebních rozhlasových a televizních pořadech. Jeho skladby interpretovali světově proslulí umělci a je nositelem řady českých a mezinárodních vyznamenání.

Josef Blatný : Česká mše op. 64 „Ke cti Cyrila a Metoděje“

První provedení se konalo ve Slavkově u Brna a pak v roce 1978 v Brně-Židenicích za účasti autora v kostele Cyrila a Metoděje.

Josef Blatný : Sonáta pro varhany op. 11 z r. 1938

Sonáta je třívětá, rozsáhlá, důsledné sonátové formy. První věta je věnována otci Vojtěchu Blatnému, druhá akademickému malíři Rudolfu Kunderovi. Skladba je plná slavnostní, vysoce zpěvné invence, bohatá harmonicky a neobyčejně melodická. Ve střední části druhé věty můžeme sledovat kvartovou „exotiku“ i překvapivý závěr. Ze třetí věty čiší radost a celoživotní optimismus.

 

Jaroslava Luklová

Napsat komentář