17.5.2017 – Komorní koncert

Komorní sál v Otevřené zahradě, Brno, Údolní 33

Středa 17. května 2017 v 19 hodin

Program

Vlastimil PEŠKA: Lokálka do Edenu   –   pro 4 lesní rohy a tubu

PRVNÍ PROVEDENÍ

 

Pavel SLEZÁK  :   Smyčcový kvartet č. 3   (jednovětý)

Hraje Kvarteto města Brna

Lubomír ČERMÁK – 1. housle,  Vítězslav KUZNÍK –  2. housle, Bohuslav FIŠER – viola a Martin ŠVAJDA –  violoncello

 

Jan ŠIMÍČEK  :   Smyčcový kvartet č. 2  „Moravský“

Hraje Kvarteto města Brna

 

Leoš KUBA  :  Dechový kvintet

Moderato  –  Andante  –  Allegro-Agitato-Allegretto  –  Con moto-Maestoso

Hraje kvinteto Komorního symfonického orchestru Brno

 

Tim KADLEC – flétna, Alexandra BLÁHOVÁ – hoboj, Veronika COGANOVÁ – klarinet, Barbora JEDELSKÁ – lesní roh a Natálie KHEMLOVÁ – fagot.

PRVNÍ PROVEDENÍ

 

 

Napsat komentář