19.1.2015 – Koncert ke 100. výročí narození Vítězslavy Kaprálové

VITULKA

Koncert ke 100. výročí narození Vítězslavy Kaprálové 

pod záštitou paní Dagmar Havlové, čestné předsedkyně Společnosti Vítězslavy Kaprálové a pana Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna

Úvodní slovo Prof. PhDr. Jindra BÁRTOVÁ


Skladby z doby studia: 

Pět klavírních skladeb op. 1 (1931 – 1932)
Maestoso  –  Cantabile moderato  –  Andante con moto  –  Tempo di menuetto  –  Tempo di marcia funebre
Hraje Ladislav DOLEŽEL

Legenda op. 3a pro housle a klavír (1932)
Štěpán GRAFFE – housle a Renata BIALASOVÁ – klavír

Burleska op. 3b pro housle a klavír (1932)
Richard KRUŽÍK – housle a Ladislav DOLEŽEL – klavír

Dvě písně op. 4 na slova R. Bojka (1932): Jitro  –  Osiřelý
Hana ŠKARKOVÁ – soprán a Milan BIALAS – klavír

Tři kusy pro klavír op. 9  (1935): Preludium  –  Račí kánon  –  Groteskní passacaglia
Hraje Renata BIALASOVÁ

Jiskry z popele op. 5 na slova Bohdana Jelínka (1932 – 1933): Ty staré písně v duši zní mi  –  Jak na hedvábný mech  –  Ó zůstaň ještě, dívko moje drahá  – A táhnou myšlenky teskné
Hana ŠKARKOVÁ – soprán a Milan BIALAS – klavír

Leden (1933) na slova Vítězslava Nezvala pro soprán, flétnu, dvoje housle, violoncello a klavír
Hana ŠKARKOVÁ – soprán, Kristina VACULOVÁ – flétna,
Štěpán GRAFFE a Richard KRUŽÍK – housle,
Michal HREŇO – violoncello a Ladislav DOLEŽEL – klavír

Sonata appassionata op. 6 pro klavír (1933): Maestoso  –   Thema con variazioni
Hraje Alice RAJNOHOVÁ 


Koncertní sál Konzervatoře, Brno, Lužánecká 14, pondělí 19. ledna 2015 v 19 hodin

Koncert se koná za finanční podpory Nadace Leoše Janáčka, Nadace Partnerství OSA a Nadace Český hudební fond.

Napsat komentář