27.4.2015 – Komorní koncert k životnímu jubileu Dany a Emila Drápelových

Koncertní sál Konzervatoře v Brně, Lužánecká 14

Pondělí 27. dubna 2015 v 19 hodin


Program

Milan SLIMÁČEK:

Arabesky pro klarinet a klavír
Andante con moto  –  Largo  –   Allegretto

Jan ŠIMÍČEK:

Letovické dialogy pro klarinet a klavír
Moderato con grazia  –  Adagio  –  Con vivezzo

Bohuslav MARTINŮ:

Sonatina pro klarinet a klavír  H 356
Moderato  –  Andante  –  Poco allegro 

Dana DRÁPELOVÁ – klavír, Emil DRÁPELA – klarinet


Mojmír BÁRTEK: Tubofonium pro tubu s doprovodem klavíru

Hrají : Filip CHVÁTAL – tuba a Milan BIALAS – klavír

Milan SLIMÁČEK: Skici pro klavír

Allegretto  –  Allegro ma non troppo  –  Adagio  –  Allegro giusto      
PRVNÍ PROVEDENÍ
Hraje Renata BIALASOVÁ

Petr FIALA: Toccatina pro flétnu a klavír

Hrají : Vítězslav DRÁPAL – flétna a Milan BIALAS – klavír


 

Milan Slimáček : Arabesky pro klarinet a klavír

Skladba vznikla počátkem roku 2005 a v premiéře zazněla v podání manželů Drápelových, kteří ji provedou i na tomto koncertě.  V době mého mládí nepatřil klarinet k mým favoritům mezi dřevěnými nástroji, ale po určité době jsem přišel na chuť jeho krásné zvukově teplé barvě. Jestliže dříve jsem měl v oblibě hoboj a flétnu, nyní právě klarinet patří k mým nástrojům nejmilejším. Arabesky – podobně jako většina mých skladeb – má tři věty s tempovým plánem rychle – pomalu – rychle. Stylově má skladba nejblíž k neoklasicismu, proto je také poměrně stručná a hudebně nekomplikovaná, což se týká i klarinetové i klavírní stylizace. Party těchto nástrojů nekladou na interprety příliš velké technické nároky. Snažil jsem se, aby hudba Arabesek příjemně posluchače i interprety naladila.           

Milan Slimáček

Jan Šimíček : Letovické dialogy pro klarinet a klavír

Kdykoliv jsem projížděl Letovicemi, vždy mi učaroval pohled na gotický kostel sv. Prokopa a na zámek. Tyto dvě dominanty mne inspirovaly v roce 1995 k napsání dílka o třech částech, které jsem nazval Letovické dialogy pro klarinet a klavír. Poprvé byly provedeny téhož roku v Letovicích (jen 1. a 2. část) u příležitosti mého skladatelského profilu, který připravil a uváděl muzikolog PhDr. Jiří Stehlík. Na klarinet hrál Josef Bartoň, na klavír autor. Poprvé jako celek zazněly Letovické dialogy v roce 2003 v provedení Dany a Emila Drápelových  v koncertním sále brněnské konzervatoře.

První dvě části Moderato con grazia a Adagio mají meditativní charakter. Oba hudební nástroje jsou zde v roli jakýchsi vzájemných otázek a odpovědí a svou barevnou poetikou zvolna plynou a stávají se jakousi hudební metaforou. Technicky náročná a efektní třetí část Con vivezzo je jakýmsi obrazem současného životního tepu města.

Jan Šimíček

Bohuslav Martinů : Sonatina pro klarinet a klavír

vznikla v posledním tvůrčím období skladatele, stejně jako Sonatina pro trubku a klavír. Autor je napsal v rychlém sledu za sebou v roce 1956. Obě si zřejmě objednalo nakladatelství Leduc ve Francii, které je také v následujícím roce vydalo. Sonatina pro klarinet a klavír má tři části navazující bez přerušení. V Brně byli jejími prvními interprety Bohuslav Opat a Olga Petrová, kteří ji v lednu 1963 nahráli ve studiu Československého rozhlasu.

Mojmír Bártek :  Tubofonium pro tubu s doprovodem klavíru

Skladbu jsem napsal z podnětu prof. Ladislava Kabourka, člena brněnské filharmonie, který učil na konzervatoři v Brně. Jako pedagog se často zmiňoval o nedostatku notových tubových partů pro dokonale vybavené interprety. Preferoval jsem využití pokud možno dostupného ambitu zmíněného sólového nástroje. Především v kadenci, kde je plocha pro interpreta s možností volného projevu (ad libitum). Skladba vychází ze dvou částí – Veloce risoluto  – Cantabile – včetně zmíněné kadence.

Mojmír Bártek

Milan Slimáček : Skici pro klavír

Skici pro klavír jsem napsal začátkem roku 2010. Klavír jako nástroj mne provází již od dětství, byl to totiž první nástroj, na který jsem začal hrát. Napsal jsem pro něj už hezkou řádku skladeb – jak sólových, tak v kombinaci s jinými nástroji, napsal jsem i klavírní koncert, který provedla Filharmonie Brno se sólistou Jiřím Skovajsou. Skici vznikly v době, kdy se můj hudební jazyk už dávno ustálil, a dokumentují moje umělecké krédo, které zní : nebořit, ale navazovat na nejlepší tradice hudby 20. století. Jde o čtyři tempově a i sazebně kontrastní kusy, které dohromady trvají asi 13 minut. Jestliže Skici poskytnou posluchači ušlechtilý zážitek, tak mohu být jako skladatel velmi spokojen.

Milan Slimáček

Napsat komentář