7.11.2017 – Komorní koncert k nedožitým 90. narozeninám Jiřího Matyse

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ,

(člen Asociace hudebních umělců a vědců)

Nadace Leoše Janáčka, Nadace Partnerství OSA a Nadace Český hudební fond

pořádají

 

K O M O R N Í  K O N C E R T

 

k nedožitým 90. narozeninám

hudebního skladatele, emeritního profesora Konzervatoře v Brně

 

Jiřího MATYSE

 

Na programu skladby Jiřího Matyse:

 

Zdravotní abeceda (výběr písní pro děti):

           Nemocný mravenec – zpívá Denis RAKUS

           Veverka – zpívá Dominika PIVOŃKOVÁ

           Kamila – zpívá Terezie KRAČMEROVÁ

           Panenka Malenka – zpívá Veronika VESELÁ

           Žáby – zpívá Berenika KUČEROVÁ                   (ped. Alena Feldmannová)

                                            Petr FELDMAN – klavír

Malé obrázky (výběr)

                              1. Allegro energico,  5. Allegro capriccioso,  8. Vivo     

                                           Adam DRÁPAL  – akordeon

                                                                    ( ped. Klára Veselá)

 

Na pět prstů – snadná suita pro klavír /1969)

                             Volně, ne příliš  –  Těžce, zdlouhavě  –  Radostně  –  Volně, smutně  –  Vesele

                                          Dominika PIVOŇKOVÁ a Eliška PIVOŇKOVÁ

                                                                     (ped. Marta Feldmannová)

 

Hra pro dva – pro altovou zobcovou flétnu a kytaru      (Volně  –  Živě)

                                          Anna HORKÁ – zobcová flétna

                                          a Tomáš KLUSÁK – kytara 

                                                                    (ped. Pavel Feldmann a Jiří Michálek)

 

Taneční suita (výběr)  – Tanec – Groteska

                                          Marek RYŠAVÝ – klavír

                                                                   (ped. Martin Fišl)

 

Suita pro flétnu a kytaru   –  (Mírným tempem  –  Velmi živě)

                                         Tereza TOMÁŠKOVÁ – flétna

                                          a Irena SEDLÁČKOVÁ – kytara

 

Smyčcový kvartet č. 2 op. 31   (1960  –  1961)

               Andante mesto  –  Allegro risoluto

                                                          Hraje Matysovo kvarteto

 

Čtyři věty pro klavír

               Lento  –  Moderato  –  Allegro vivo  –  Allegro                                                         

                                                          Hraje Milan BIALAS

 

Smyčcový kvartet č. 7  (2007 – 2008)

              Moderato cantabile  –  Allegro risoluto  –  Andante misterioso  –  Allegro energico

                                                          Hraje Matysovo kvarteto

 

                            Richard KRUŽÍK – 1. housle, Jakub LÁTAL – 2. housle,

                            David ŠLECHTA –  viola a Robert KRUŽÍK – violoncello


Koncertní sál ZUŠ Vítězslavy Kaprálové

v Brně – Králově Poli, Palackého 70

Úterý 7. listopadu 2017 v 18 hodin

Napsat komentář