29.11.2017 – Komorní koncert z tvorby Jana Šimíčka k jeho 75. narozeninám

Koncertní sál Konzervatoře v Brně. Lužánecká 14

Středa 29. listopadu 2017 v 19 hodin


Program:

SONÁTA RUSTICA č. 3 pro klavír premiéra

(Lento pastoralle, Giocondo, Allegro agitato)

Igor ARDAŠEV – klavír

 

SONÁTA pro housle a klavír č. 1 premiéra

(Allegro con moto, Andante, Con vivezzo) 

Marie PETŘÍKOVÁ-GAJDOŠOVÁ – housle

Igor ARDAŠEV – klavír

 

LETOVICKÉ DIALOGY pro klarinet a klavír

(Moderato con grazia, Adagio, Con vivezzo)

Emil DRÁPELA– klarinet

Dana DRÁPELOVÁ klavír

 

JAZZ-CLASSIC SUITE FOR THREE česká premiéra

(Bilbao blues, Waltz, Ragtime)

Emil DRÁPELA – klarinet,

Dana DRÁPELOVÁ – klavír

Pavel ŠABACKÝ – violoncello


SONÁTA RUSTICA pro klavír č. 3                                                                                               

Řada mých klavírních skladeb je duševně spojena s uměním brněnských malířů. Zúčastnil jsem se mnoha jejich vernisáží a jejich obrazy jsou pro mne hudební inspirací. Ať už je to Jarmila Lorencová, Peggy Volejníčková,  Josef Valčík, František Hanáček či Josef Mathias Minařík. U příležitosti jeho vernisáže v prosinci roku 2005 jsem v témže roce zhudebnil jeho čtyři obrazy. Nazval jsem je „Klavírní meditace nad obrazy mistra J. M. Minaříka“. Premiéru měly ve foyeru Mahenova divadla v Brně. Každý autor má vždy velkou radost, když jeho dílo zazní v provedení vynikajícího umělce. A tím byl tehdy Igor Ardašev. Dílo bylo spontánně přijato i posluchači. Dlouho jsem potom nepřemýšlel a pustil se do komponování třetí klavírní sonáty, kterou jsem jako poděkování věnoval mistru Igoru Ardaševovi. Dnes zazní její premiéra.

SONÁTA pro housle a klavír č. 1                                                                                                           

Až do roku 2012 jsem napsal ( kromě 12 vokálních a sborových skladeb a 23 orchestrálních skladeb – z toho tři symfonie), 36 komorních titulů psaných pro různé dechové nástroje, dva smyčcové kvartety, ale hlavně pro klavír. Aby mně příští generace nevyčítaly, že nejsem milovníkem nástroje zvaného housle, tak jsem se pokusil v tomtéž roce napsat něco drobného pro tento nástroj s doprovodem klavíru. A vzniklo Scherzo-Valse. V roce 2015 už to bylo Rožnovské pastorále, které po premiéře mělo kladnou odezvu. No a letos v únoru jsem se pustil do většího celku, houslové sonáty, která dnes zazní v premiéře. Věřím, že její harmonická barevnost, rytmická dravost a bel canto  vás zaujmou. 

LETOVICKÉ DIALOGY pro klarinet a klavír                                                                                  

Klarinet mi učaroval už jako malému klukovi a tak není divu, že jsem pro něj napsal Polku s doprovodem klavíru a byl to můj druhý opus po Etudě pro klavír. Téma je sice hezké, ale zpracování, no…… bylo mi tehdy 11 let. Pak jsem měl možnost v 50. a 60. letech minulého století hrávat v Novém Jičíně se skupinou klarinetisty Zdeňka Michalského. V 80. letech jsem ve svých kompozicích klarinet zvýrazňoval jak v Dechovém kvintetu, tak ve Vánoční svitě z koled evropských národů, ve Čtyřech obrazech pro dechové trio a dal jsem mu také úvodní sólo v Symfonii Moravia, která měla rozhlasovou premiéru v roce 1994 u příležitosti 70. výročí Českého rozhlasu v Brně. V roce 1995 jsem napsal Letovické dialogy a věnoval jsem je příteli dr. Jiřímu Stehlíkovi. Poprvé zazněly téhož roku  (jen 1.a 2.věta) u příležitosti mého skladatelského profilu v Letovicích. Sólový part hrál za mého doprovodu Josef Bartoň. Inspirací pro toto komorní dílko byly dvě historické dominanty – hrad a gotický kostel. Třetí část je jakýmsi obrazem současného životního tepu města. Skladba jako celek byla poprvé provedena v koncertním sále brněnské Konzervatoře a to 18.3.2013. Podíleli se na ní manželé Emil a Dana Drápelovi. 

JAZZ-CLASSIC SUITE for three                                                                                                        

Už jako posluchač JAMU v Brně jsem měl v prvním ročníku (1963) povinnost doprovázet zpěváky a také violoncellistu Richarda Vandru. Po absolutoriu vysoké školy se naše cesty rozešly. Nicméně s tímto světoběžníkem, rodákem z Trnavy, jsem se sešel v roce 1993 v Brně, kam přijel s pianistou P. Kováčem  natáčet do rozhlasu CD AMOROSO favourite pieces. V té době už působil jako koncertní mistr Symfonického orchestru Bilbao ve Španělsku.  Zde také založil v roce 1998 Bilbao trio a později mi napsal, jestli bych pro ně nemohl něco zkomponovat. Až v roce 2005 jsem usedl k notovému papíru a napsal Ragtime. Byli tím nadšení a chtěli, abych k tomu ještě něco nadělil. A tak vznikly další dvě části, Bilbao blues a Waltz a svita byla na světě. Světovou premiéru měla v Bilbau 24.8. 2007 v rámci festivalu Música Clásica.             

 

Napsat komentář