Cena města Brna pro paní Věru Lejskovou

Z rukou náměstka primátora města Brna Petra Hladíka převzala 30. ledna 2018 naše dlouholetá aktivní členka, pianistka a publicistka paní Věra Lejsková Cenu města Brna za své mimořádné zásluhy v oblasti hudby

.