4.12.2017 – Dny mladých interpretů

Blahoslavův dům, Brno, Lidická 79

 

Pondělí 4. prosince 2017 v 19 hodin


Program:

Ludmila URBANOVÁ – lesní roh

Eva MACKOVÁ – klavír

František Antonín Rössler – Rosetti : Koncert d-moll

Allegro – Andante

Klement Slavický : Musica per Corno solo

Tempo rubato – Molto vivo

Mojmír Bártek : Skelet

 

Ondřej ŠPRTA – varhany

Vladimír Werner : Sekvence Dies irae

 Johann Sebastian Bach : Toccata a fuga F-dur, BVW 540


Ludmila URBANOVÁ

Od roku 1998 studovala zobcovou flétnu u pí. Jany Sankotové, potom lesní roh u pí. Dagmar Klapkové. V letech 2007 – 2013 studovala konzervatoř v Českých Budějovicích u prof. Jaromíra Čížka, od roku 2013 Janáčkovu akademii múzických umění u prof. Jindřicha Petráše.

Úspěchy na soutěžích : mezinárodní soutěž 2008 v Brně – 4. místo, soutěž konzervatoří 2009 v Ostravě – 2. místo, mezinárodní soutěž 2011 – 1. místo, soutěž konzervatoří 2012 v Teplicích – l. místo.

V sezóně 2012 – 2013 byla zaměstnána jako 3. hráč v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, od r. 2014 je členkou symfonického orchestru v Hodoníně a je zaměstnána jako 2. hráč orchestru opery Národního divadla v Brně.

Další soutěže : Mezinárodní soutěž 2015 v Brně – 3. místo, mezinárodní soutěž Leoše Janáčka 2016 – 3. místo, Mezinárodní soutěž žesťových nástrojů 2017 v Brně – 1. místo.

 

Ondřej ŠPRTA (*1994)

je absolventem ZUŠ Zdounky a ZUŠ Jaroslava kvapila v Brně ve hře na klavír a lesní roh. Hodiny varhan začal navštěvoval soukromě u prof. Petra Kolaře již při studiích na biskupském gymnáziu. Jako varhaník ve Ždánicích se podílí na kulturním dění města, příležitostně doprovází liturgii v brněnských kostelích a vystupuje na koncertech brněnské konzervatoře. V současné době je na této škole posluchačem 4. ročníku a rovněž tak studentem právnické fakulty MU.

 

 

Napsat komentář