9. 12. 2014 – Koncert z tvorby pro mládež

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové v Brně, Králově Poli
ve spolupráci s Klubem moravských skladatelů
(členem Asociace hudebních umělců a vědců)
pořádá 
KONCERT Z TVORBY PRO MLÁDEŽ
v úterý 9. prosince 2014 v 18 hodin
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Palackého 70, Brno
V programu vystoupí žáci ZUŠ V. Kaprálové a ZUŠ Smetanova v Brně.


 

1/ Kateřina RŮŽIČKOVÁ: Jede šnek, Kapři mají výstavu
Hraje komorní sbor: Hana SKLENÁŘOVÁ, Pavlína VALJAŠKOVÁ, Apolena VELIČKOVÁ, Veronika BAYEROVÁ, Terezie BRAUNEROVÁ, Klára KADLECOVÁ
ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog Helena.Jankovská, Kateřina Piňosová-Růžičková 

 

2/ Vlastimil LEJSEK: Duettina (výběr)
Hraje Magdalena BÁRTKOVÁ, klavír
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Ema Jedlička-Gogova

 

3/ Vlastimil LEJSEK: Duettinka – Říkadlo, Kamarádi
Hraje Adam KRKOŠKA, klavír
    Vlastimil LEJSEK: Duettinka – Čmelák, Dury
Hraje David VANĚK, klavír
ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog a klavírní doprovod Martin Fišl

 

4/ Jiří MATYS: Hudbička (Vesele – Volně – Vesele)
Hrají Natalia BUDJAČOVÁ a Magdalena PETRLOVÁ, zobcová flétna
ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog Tomáš Vorálek 

 

5/ Vlastimil LEJSEK: Kovbojská svita pro klavír
Koník Jenny, hraje Štěpán MUSIL
Šerifův taneček, hraje Marek RYŠAVÝ
Kulhavý kovboj, hraje Tereza VAŇKOVÁ
Prérie, hraje Marek RYŠAVÝ
ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog Martin Fišl 

 

6/ Vlastimil LEJSEK: Sešit pro Věrku
Hrají Magdalena a Milada JANÍKOVY, klavír
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Ema Jedlička-Gogova

 

7/ Jarmila MAZOUROVÁ: Východní tanec
Hrají Prokop ŠUDÁK, Matyáš ROZMAN, klavír
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Ema Jedlička-Gogová

 

8/ Jan NOVÁK: Dětské hry – Vivace
Hraje Natálie KRAPKOVÁ, klavír
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Jaroslava Kynclová

 

9/ Jan NOVÁK: Malý jazz
Hrají Julie ŠUDÁKOVÁ, Tomáš ROZMAN, klavír
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Ema Jedlička-Gogová

 

10/ Jaroslava LUKLOVÁ: V roztoužení
Hraje Jakub PEŇÁS, klavír
ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog Martin Fišl

 

11/ Václav KAPRÁL: Píseň sirotkova
Hraje Michal PALÁT, klavír
ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog Blanka Jandová 

 

12/ Jiří MATYS: Taneční svita pro klavír
Groteska, hraje Judita TRÁVNIČKOVÁ
Prosba, hraje Štěpán MUSIL
Tanec, hraje Barbora VAŇKOVÁ
ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog Martin Fišl

 


 

KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ PŘEJE VŠEM KOUZELNÉ VÁNOCE A VŠE DOBRÉ V NOVÉM ROCE 2015

Rok české hudby 2014 v tradici Konzervatoře a Klubu moravských skladatelů

Kde jinde by měl zaznít v Roce české hudby hlas těchto tradičních brněnských institucí než na komorním koncertu? Stalo se tak večer 23. září v sále Konzervatoře díky především obětavému organizátorovi, předsedovi KMS profesoru Milanu Bialasovi za finanční pomoci Nadace Leoše Janáčka, Nadace Český hudební fond a Nadace Partnerství OSA. Lze říci úvodem, že úspěch koncertu byl mimořádný. Po úvodním slovu prof. Bialase se v první části koncertu vystřídaly ve skvělé interpretaci skladby bývalých učitelů konzervatoře, včetně skladeb jejího zakladatele Leoše Janáčka (1919), současně prvního předsedy Klubu moravských skladatelů (1922). Málokdo z nejmladších posluchačů v sále, současných žáků Konzervatoře, si možná dovedl představit skladatele, jimž se tento večer interpreti poklonili. Nejstarší publikum však mělo ještě v živé paměti Zdeňka Blažka, Zbyňka Mrkose i Viléma Petrželku. Všichni spolupracovali se sbormistrem Brněnského dětského sboru Franitiškem Lýskem, psali pro jeho sbor, a tak se i mně poštěstilo poznat je osobně. Zdeněk Blažek vystudoval skladbu u Viléma Petrželky, absolvoval obor hudební věda na Masarykově univerzitě s disertací pod vedením legendárního Vladimíra Helferta, řadu let na konzeřrvatoři působil a školu i řídil. Zabýval se tvorbou i písňovou a sborovou a hudební teorií. Jeho učitel Vilém Petrželka si osvojil základy skladatelské činnosti u Leoše Janáčka a Vítězslava Nováka a stal se učitelem klavíru, harmonie a kontrapunktu na hudební škole Besedy brněnské a po vzniku konzervatoře v Brně na ní více než třicet let učil skladbě (mj. také Vítězslavu Kaprálovou, Jana Nováka, Josefa Berga, Gustava Křivinku) a po vzniku JAMU byl na akademii jmenován profesorem. Zbyněk Mrkos byl s konzervatoří spjat téměř třicet let jakou učitel hudební teorie, intonace a dirigování. Dirigentsky působil také ve Státní filharmonii Brno a proslul jako sbormistr a umělecký vedoucí Vachova sbrou moravských učitelek. Externě vyučoval řízení sboru na JAMU, soustředil se na vokální a vokálně instrumentální tvorbu, byl autorem melodramů a scénické hudby. Na univerzitě Karlově studium hudební vědy zakončil doktorátem. Intermezza pro klavír, op. 26 Zdeňka Blažka zahrál bravurně Milan Bialas. Petrželkovy Dvě skladby pro ivolu a klavír Jan Řezníček (viola) a Libuše Pančochová (klavír). Oživením byl melodram Svatá noc Zbyňka Mrkose 9recitovala Lubomíra Sonková, na klavír doprovázela Pavla Reiffersová). Vyvrcholením první části koncertu byla fascinující Sonáta pro housle a klavír Leoše Janáčka (Štěpán Graffe – housle a Renata Bialasová – klavír). Po přestávce upoutala posluchače interpretace 3. smyčcového kvartetu, op. 15 Pavla Haase v provedení Janáčkova kvarteta (M. Vacek, V. Zavadilík, J. Řezníček, B. Vybíral). Autor skladby na brněnské konzervatoři vystudoval, působil jako korepetitor v divadle a věnoval se pedagogické a skladatelské činnosti, především písňové a komorní tvorbě. Nepodařilo se mu emigrovat jako jeho bratrovi, herci Hugo Haasovi, v roce 1939 mu byla Němci dokonce zakázána činnost v Klubu moravských skladatelů a r. 1944 skonal v Terezíně. Publikum náležitě ocenilo interprety obdivným potleskem. I když koncertnímu sálu Konzervatoře dominuje busta jejího zakladatele Leoše Janáčka a jeho proslulý portrét (dílo brněnského Eduarda Miléna), lze jen litovat, že koncertní zážitek nemohlo vyslechnout širší publikum a ve větším sále. Sál Filharmonie Brno by si to zasloužil plně. To by však organizátoři potřebovali větší podporu širších sponzorů, chápajících kvality komorní hudby, i podporu grantu města, s větší vstřícností oceňujících klasickou hudbu brněnských skladatelů právě v Roce české hudby.

Květuše Lepilová

Další koncert k Roku české hudby

Tentokrát ze členů Klubu moravských skladatelů a uskutečnil se v koncertním sále brněnské Konzervatoře 11.11. 2014. Nejmladší generace byla zastoupena Kateřinou Růžičkovou, jejíž tři klavírní skladby – Klíčení, Zimní nokturno a Ostinato rock, tíhnoucí spíše k romantickému projevu a dobře klavírně stylizované přednesla Romana Cholastová.

Rozsáhlejší skladba Jana Šimíčka Brněnský Prométheus byla dle autorova vyjádření inspirována obrazem Antonína Procházky „Prométheus přinášející lidstvu oheň“. Přes sedm dílčích částí vyzněla jako jednovětá v interpretaci Tria romantique – Lubomír Čermák housle, Martin Švajda violoncello a Jan Šimíček klavír – autor zde byl i jako interpret.

Nedlouhý, ale velmi vtipný Hornový song Mojmíra Bártka, věnovaný každoročnímu setkání hornistů v Žehušicích, navodil v provedení Brněnských hornistů (Milan Mrazík, Antonín Kolář, Lukáš Korec Miloš Kovařík) velmi srdečnou atmosféru. Titíž interpreti se uvedli pak i ve skladbě zcela odlišné, aspoň dle názvu: byly to „Nostalgické tóny – za všechny hornisty na věčnosti“ od Pavla Blatného.

Závěr koncertu patřil Milanu Slimáčkovi a jeho Šestému smyčcovému kvartetu, který zazněl v premiéře, jako ostatně většina skladeb tohoto večera. Skladbu nastudovalo Graffovo kvarteto (Štěpán Graffe a Lukáš Bednařík housle, Lukáš Cybulski viola a Michal Hreňo violoncello) a dle autorových slov – „jde o syntézu minulé a novější hudby tak, jak ji vyznávali klasikové dvacátého století“.

 

V.L.

Na koncertě ve Wilfersdorfu

Wilfersdorf je vesnička nepříliš daleko od česko-rakouských hranic, pyšnící se zámkem, který je kolébkou rodu Liechtensteinů. Zámecká expozice upozorňuje především na tuto skutečnost, ale prostory zámku se otevírají i jiným počinům: o víkendu 7. – 9. listopadu 2014 to byly koncerty pořádané u příležitosti dvojitého  jubilea skladatele Theodora Hasseka (1929-2009).

Hassek se začal zabývat hudbou ve svých dvanácti letech. Hrál na klavír a pokoušel se o kompozici a tyto dvě činnosti jej pak provázely celý život. Pro jeho tvorbu se stala charakteristická oscilace mezi lehčími žánry (v určité době působil i jako barový pianista) a artificiálním projevem. Je autorem asi 140 skladeb v rozpětí od klavírních maličkostí až po slavnostní mše. O jeho tvorbu dnes pečuje syn Helmut, architekt, který se ujal organizace wilfersdorfského třídenního minifestivalu.

Theodor Hassek byl příznivcem Klubu moravských skladatelů, jehož koncertů se i osobně zúčastňoval. Několikrát na nich zazněly jeho skladby, jejichž nastudování se ujal pianista Milan Bialas, buď sám nebo v klavírním duu s dcerou Renatou. Proto  právě oni zahajovali třídenní wilfersdorfské hudební vzpomínání. Jejich koncertní vystoupení 7. listopadu 2014 neslo název „Klasicky a virtuózně“, které odpovídalo jak stavbě programu, tak konečnému vyznění večera. Na pořadu byly čtyřruční skladby světových i českých skladatelů počínaje Brahmsovými Valčíky op. 39 přes Debussyho Malou suitu až k moravským tancům s názvem Rustica musa Jana Nováka. Všechna díla zazněla ve vynikající, technicky i výrazově přesvědčivé interpretaci. Po pauze publikum vyslechlo Capriccio op. 30 a Toccatu F dur op. 13 a Theodora Hasseka, skladby pianisticky náročné a posluchačsky vděčné, které účinkující zahráli s podtržením jejich svěží invence a brilantnosti. Výjimkou mezi čtyřručními skladbami byly Sukovy Klavírní kusy, které přednesla Renata Bialasová s hlubokým vhledem do jejich struktury i návaznosti na tradice české klavírní tvorby. Na závěr večera zahráli brněnští umělci tři ze Slovanských tanců Antonína Dvořáka a svým jiskrným projevem uvedli publikum přímo do varu.

Koncert ve Wilfersdorfu měl skvělou atmosféru, účinkující byli mnohokrát vyvoláváni a v závěru jim publikum děkovalo vestoje.

 

Jindra Bártová

27.11.2014 – Dny mladých interpretů

Čtvrtek 27. 11. v 19.00, Sál Pedagogické fakulty MU v Brně, Poříčí 7


 

Kamil El-Ahmadieh (klavír)

Domenico Scarlatti: Sonáta h moll K 197, Sonáta G dur K 55
Fryderyk Chopin: Balada f moll op. 52
Petr Fiala: Rondo lirico
Sergej Rachmaninov: Preludium op. 32 č. 12 gis moll, Preludium op. 32 č. 10 h moll, Etuda op. 39 č. 1 c moll
Jan Novák: Rustica Musa II (pro 4ruční klavír)
Carmen puellare, Culicum nuptiae

 

Kamil El-Ahmadieh
Pham Hoang Anh

Camille Saint-Saëns: Tarantella op. 6 a moll pro flétnu, klarinet a klavír
Klára Přecechtělová – flétna
Veronika Coganová – klarinet
Kamil El-Ahmadieh – klavír

David Mirzoev (housle), klavírní spolupráce Renata Ardaševová

J. S. Bach:  Adagio a fuga g moll ze Sonáty č. 1 pro sólové housle BWV 1001
Evžen Zámečník: Canto
Johannes Brahms: Sonáta pro housle a klavír č. 3 d moll, op. 108
Allegro, Adagio, Un poco presto e con sentimento, Presto agitato


 

 

Kamil El-Ahmadieh (1994) se klavírní hře začal věnovat na ZUŠ Třebíč pod vedením Renaty Kucharské. Během svého studia se zúčastnil několikrát Celostátní soutěže ZUŠ, v níž třikrát (v letech 2002, 2005 a 2008) získal 1. cenu v krajském kole a v roce 2008 též ocenění v kole celostátním. Po ukončení ZUŠ úspěšně složil přijímací zkoušky na Konzervatoř Brno, kde studuje již pátým rokem ve třídě Mgr. Inny Aslamas. V roce 2011 získal ocenění na mezinárodní klavírní soutěži Pro Bohemia v Ostravě a také 1. cenu na soutěži Bohuslava Martinů v Poličce. V létě téhož roku se taktéž zúčastnil festivalu Bachwoche Ansbach. V červnu roku 2013 se pak stal laureátem mezinárodní soutěže München Klavierpodium der Jugend v Mnichově. Pravidelně se účastní mistrovských kurzů prof. Ivana Klánského v Týně nad Vltavou a koncertuje v různých městech České republiky. V roce 2013 a 2014 se účastnil mezinárodního projektu Beethoven na cestách, v rámci něhož absolvoval koncerty v Olomouci, Brně a Mnichově. Dále se též věnuje komorní hře. V dubnu 2013 získali Kamil El-Ahmadieh a Pham Hoang Anh 2. cenu a zvláštní cenu Vlastimila Lejska za nejlepší provedení české soudobé skladby na mezinárodní soutěži Franze Schuberta pro klavírní dua v Jeseníku. V říjnu 2014 pak získalo trio ve složení Klára Přecechtělová, Veronika Coganová a Kamil El-Ahmadieh 2. cenu na Dittersově soutěži ve Vidnavě.

David Mirzoev (1989) absolvoval Gymnázium Jana Nerudy v Praze, obor s hudebním zaměřením u prof. Evy Bublové. Současně studoval hru na housle ve třídě prof. Nany Jaschvili na Folgwang Universität der Künste v Essenu v Německu. Od roku 2007 je žákem prof. Zakhara Brona na Hochschule für Musik und Tanz Köln v Kolíně nad Rýnem. V roce 2014 začal studovat na Janáčkově Akademii Múzických Umění pod vedením prof. Františka Novotného. V průběhu svých studijních let se stal laureátem mezinárodních hudebních soutěží, např. International Competition ‘Young Virtuosos’ 2013, Wieniawski-Lipinského soutěže v Lublinu,  Mezinárodní soutěže v Novosibirsku, Mezinárodní houslové soutěže „Andrea Postacchini“, Kociánovy houslové soutěže a „Muzikovy“ mezinárodní houslové soutěže. Zde se stal absolutním vítězem a obdržel i cenu za nejlepší interpretaci povinné skladby „Leoš Janáček – Balada“. Vystoupil na předních pódiích v Evropě. V České republice, v Belgii, v Chorvatsku, v Itálii, v Německu, v Polsku, v Rakousku, v Rusku, ve Španělsku a ve Švýcarsku. Mezi své srdeční záležitosti řadí možnost vystoupit v rámci projektu „Josef Suk uvádí mladé talenty“ v letech 2006 a 2008 v Praze, na charitativních koncertech v zařízeních pro seniory a v dětských domovech.

25.11.2014 – Dny mladých interpretů

Úterý 25. 11. v 19.00, Sál Konzervatoře v Brně, Lužánecká 14


 

Anežka Vargová (flétna), klavírní spolupráce Radim Pančocha

Paul Taffanel: Fantasie na operu „Čarostřelec“ pro flétnu a klavír
Vlastimil Lejsek: Invence pro flétnu a klavír 
Frank Martin: Ballade 

Iva Bartošová (klavír), orchestr konzervatoře v Brně řídí Aleš Podařil

Milan Slimáček: Lyrická preludia pro klavír
II.     Larghetto
IV.   Allegro ma non troppo

George Gershwin:  Tři preludia
George Gershwin:  Rhapsody in blue

„Life is a lot like a jazz. It’s best when you improvise.“Georgie Gershwin


 

Anežka Vargová (1992) začala hrát na příčnou flétnu v osmi letech u Mgr. Petra Riese. U něj pokračovala i na Konzervatoři v Českých Budějovicích, kde navíc začala navštěvovat též hodiny MgA. Jakuba Riese. V současné době studuje 3. ročník  JAMU v Brně u prof. Václava Kunta. Anežka je několikanásobnou vítězkou a laureátkou soutěží v sólové i komorní hře. Mezi její nejvýznamnější úspěchy patří

1. cena na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka v Brně (2014), finálová účast na Mezinárodní flétnové soutěži v Budapešti (2013), 1. cena na mezinárodní soutěži Antona Ebersta v srbském Novem Sadu (2011), 1. cena na mezinárodní soutěži PRO BOHEMIA (2010), absolutní vítězství na Soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky v Ostravě a Teplicích (2009, 2012), 1. cena na Mezinárodní soutěži dechových nástrojů v polské Wroclavi (2009) a 1. cena na mezinárodní rozhlasové soutěži komorních souborů Concertino Praga (2009). Šestkrát také vystoupila jako sólistka s Jihočeskou komorní filharmonií a účastnila se též několika zahraničních koncertů (např. ve francouzském městě Lorient, polské Wroclavi, v Římě).  Nedávno se též stala členkou Orchestrální akademie České filharmonie a Filharmonie Brno a za své úspěchy byla oceněna řadou stipendijních cen.

 

Iva Bartošová (1987) se hře na klavír začala věnovat ve svých pěti letech pod vedením brněnské pedagožky Jaroslavy Kotmelové a v této době se zúčastnila  úspěšně několika klavírních soutěží (1. místo v krajském kole a ocenění  v  celostátním kole soutěže ZUŠ, 2. místo v soutěži ve čtyřruční hře „Per quatro mani“ a ocenění v soutěži „Prague Junior Note“). Ve studiu klavíru pokračovala na brněnské konzervatoři ve třídě Mgr. Inny Aslamas. V roce 2008 absolvovala úspěšně šestileté studium Klavírním koncertem č. 2 F dur Dmitrije Šostakoviče ve spolupráci se symfonickým orchestrem konzervatoře Brno. Bakalářské i magisterské studium klavíru ukončila na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, obor koncertní klavír pod vedením Prof. Idy Černecké. Mimo sólové hry se věnuje také komorní a čtyřruční hře, úspěšně doprovází různé sólisty na koncertech a svoje umělecké vzdělání rozšířila roční stáží na Musikhochschule v rakouském Grazu a aktivní účastí na mezinárodních mistrovských kurzech u významných českých i zahraničních pianistů. Vystupuje pravidelně na koncertech i festivalech u nás a v zahraničí (Dánsko, Německo, Rakousko, Slovensko, USA) a její klavírní repertoár zahrnuje skladby všech epoch od baroka až po současnost. Věnuje se též rozvoji soudobé hudby a nastudovala i několik premiér současných brněnských autorů. V roce 2009 získala na mezinárodní klavírní soutěži v německém Mnichově Cenu za nejlepší provedení romantické skladby. V roce 2010 podnikla společně se svou matkou Hanou Bartošovou měsíční koncertní turné v USA. Koncerty byly zaměřené na méně obvyklé duo klavír – varhany, interpretky se zde představily především s českou hudbou a hudbou amerických spirituálů. Na prvním koncertu vystoupila Iva na základě výběru CD nahrávky sólovým recitálem ve Washingtonu D. C. v Kennedy center of performing arts, Milenium stage a recitál byl nahrávaný živě. Své dosavadní znalosti si nadále rozšiřuje i aktivní účastí na jazzových workshopech. V současné době se věnuje také vlastním improvizacím ovlivněných vážnou hudbou a jazzem. Jednu z nich si zahrála veřejně v rámci letošního czechjazzworshopu v Praze s anglickým saxofonistou Robertem Osianem. 

11.11.2014 – Komorní koncert ze skladeb členů Klubu

Program

Kateřina RŮŽIČKOVÁ  :  Ostinato rock –  Zimní nokturno*  –  Klíčení*
Na klavír hraje Romana CHOLASTOVÁ
*PRVNÍ PROVEDENÍ

Jan ŠIMÍČEK : Brněnský Prométheus
hudební fantazie podle obrazu Antonína Procházky „Prométheus přinášející lidstvu oheň“
Misterioso  –  Andantino poco con  moto  –  Con espressione  –  Largo  –  Con allegrezza  –  Allegro energico  –  Hymnus
Hraje TRIO ROMANTIQUE : Lubomír ČERMÁK – housle, Martin ŠVAJDA – violoncello a Jan ŠIMÍČEK – klavír, keyboard, tamburina

Mojmír BÁRTEK :  Hornový song
Hrají BRNĚNŠTÍ HORNISTÉ : Milan MRAZÍK, Antonín KOLÁŘ, Lukáš KOREC a Miloš KOVAŘÍK


Pavel BLATNÝ  :  Nostalgické tóny – za všechny hornisty na věčnosti
PRVNÍ PROVEDENÍ
Hrají BRNĚNŠTÍ HORNISTÉ 

Milan SLIMÁČEK : Šestý smyčcový kvartet
PRVNÍ PROVEDENÍ
Allegro  –  Andante moderato  –  Allegro non troppo
Hraje GRAFFOVO KVARTETO : Štěpán GRAFFE – 1. housle, Lukáš BEDNAŘÍK – 2. housle, Lukáš CYBULSKI – viola a Michal HREŇO – violoncello


Koncertní sál Konzervatoře, Brno, Lužánecká 14
Úterý 11. listopadu 2014 v 19 hodin
KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY


 

Kateřina Růžičková : Ostinato rock  –  Zimní nokturno  –  Klíčení

Drobné klavírní skladby vznikají postupně od roku 2012 (Ostinato rock, 2013 Zimní nokturno, 2014 Klíčení) jako součást zamýšleného delšího cyklu. Společným znakem je vedle záměrné stručnosti také využívání různých modálních terénů nebo intervalových výběrů. Skladbu Zimní nokturno jsem věnovala svým rodičům, Jiřímu a Jitce Růžičkovým.

Kateřina Růžičková 

Jan Šimíček : Brněnský Prométheus

Dílo bylo komponováno v roce 2013 u příležitosti 75. výročí odhalení obrazu Antonína Procházky v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. S malířským uměním Antonína Procházky jsem se poprvé setkal v 60. letech minulého století na vernisáži v Brně, coby posluchač JAMU. Jeho raná tvorba mi připomínala i mé zaujetí nejen pro vše nové, ale i dychtivost poznání mezi paletou barev a krásou hudebního vyjádření. To jsem si zakódoval do paměti a díky setkání s Leou a Jindřichem Chatrnými v loňském roce jsem si po 45 letech opět uvědomil  význam malířského díla A. Procházky. Jim jsem také věnoval klavírní suitu „Rozmluvy nad obrazy Antonína Procházky“ (Rodina s madonou, Před bouří, Noc, Květinářka). Na dotaz, zda bych nechtěl napsat skladbu k Procházkovu obrazu „Prométheus přinášející lidstvu oheň“ (rozměr 7,5 x 14 metrů) jsem nezaváhal a skladbu jsou zkomponoval během měsíce srpna. O necelé tři měsíce – 19. listopadu 2013 – mělo dílo premiéru v Domě umění v Brně.

Jan Šimíček 

Mojmír Bártek : Hornový song

Každoroční setkání hornistů v Žehušicích je událostí, která zanechá nejen hudební reminiscence. Zde působil virtuóz na lesní roh J. Š. Punto a jeho památce jsem věnoval skladbu Hornový song. Premiéra byla provedena v druhé polovině června letošního roku. Skladbu bravurně interpretovali Brněnští hornisté jako premiéru již ve zmíněných Žehušicích. Skladba je v podstatě jednovětá, tonálního charakteru s melodickými pasážemi. Při kompozici jsem vycházel ze zkušeností se souborem a skladbu jsem koncipoval tak zvaně na tělo.

Mojmír Bártek

Pavel Blatný : Nostalgické tóny – za všechny hornisty na věčnosti

Horna je nástroj, který jsem ve své tvůrčí činnosti – jako byla tvorba hudby komorní – využíval nejčastěji. Rozsah jejího využití mne vždy inspiroval a proto není divu, že největší počet mých interpretů tvoří právě hornisté. Bohužel je dnes většina z nich již v muzikantském nebi. Defilují mi vždy před očima – každý měl – vždy proti jiným – nějakou specifickou zvláštnost, dovednost či um. Za všechny budu jmenovat jen Ottu Kopeckého. Dovedl se sarkasticky šklebit v mých neoklasických skladbách nebo využívat zvláštní hluboké timbrové hukoty v mých orchestrálních dílech, poznamenaných Novou hudbou. Až se bude moje skladbička hrát,  budu vzpomínat především na něho. Však mé „nostalgické tóny“ nejsou jen vznešená „Larga“, ale i „Conmotta“ plná radostného pohybu.

Pavel Blatný

Milan Slimáček : Šestý smyčcový kvartet

jsem napsal na jaře roku 2013 pro Graffovo kvarteto. Skladba má tři části odlišné sazbou, výrazem a tempovým plánem, který je obvyklý (rychle – pomalu – rychle). Její hudební jazyk se vyznačuje volnou atonalitou, také bitonalitou a občasnými  torzy rozšířené tonality. Kromě vertikál složených z čistých a zvětšených kvart, které mám v oblibě, se v souzvucích objevuje také zmenšená oktáva. Nejedná se o skladbu avantgardní, ale rovněž ne tradiční. Jde o syntézu minulé a novější hudby tak, jak ji vyznávali klasikové 20. století.

Milan Slimáček

23.9.2014 – Komorní koncert k roku České hudby

KONZERVATOŘ BRNO a KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ

člen Asociace hudebních umělců a vědců
za finanční pomoci Nadace Leoše Janáčka, Nadace Český hudební fond a
Nadace Partnerství OSA
 pořádají

KOMORNÍ KONCERT
K ROKU ČESKÉ HUDBY

 

Program:

Zdeněk BLAŽEK : Intermezza pro klavír, op. 26
Allegro assai – Andante tranquillo – Con moto e agitato – Lento –
Allegro risoluto – Largo – Presto
Hraje Milan BIALAS

 

Vilém PETRŽELKA : Dvě skladby pro violu a klavír
Andante sostenuto – Vivo giocoso. Largamente
Jan ŘEZNÍČEK – viola a Libuše PANČOCHOVÁ – klavír

 

Zbyněk MRKOS : Svatá noc – melodram
Lubomíra SONKOVÁ – recitace a Pavla REIFFERSOVÁ – klavír

 

Leoš JANÁČEK : Sonáta pro housle a klavír
Con moto – Ballada. Con moto – Allegretto – Adagio
Štěpán GRAFFE – housle a Renata BIALASOVÁ – klavír


Pavel HAAS : 3. smyčcový kvartet, op. 15
Allegro moderato – Lento, ma non troppo e poco rubato –
Thema con variazioni e fuga

JANÁČKOVO KVARTETO
Miloš VACEK – 1. housle – Vítězslav ZAVADILÍK – 2. housle –
Jan ŘEZNÍČEK – viola a Břetislav VYBÍRAL – violoncello


 

Koncertní sál Konzervatoře v Brně, Lužánecká 14
Úterý 23. září 2014 v 19 hodin

3.6.2014 – Koncert z tvorby pro mládež

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové v Brně, Králově Poli

ve spolupráci s Klubem moravských skladatelů

(členem Asociace hudebních umělců a vědců)

Vás srdečně zve na

KONCERT Z TVORBY PRO MLÁDEŽ

v úterý 3. června 2014 v 18 hodin

ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Palackého 70, Brno

za finanční podpory Nadace Leoše Janáčka a Nadace Český hudební fond

 V programu vystoupí žáci ZUŠ J. Kvapila v Brně, ZUŠ V. Kaprálové a ZUŠ Smetanova v Brně a studenti Konzervatoře Brno.


1/ Bohuslav MARTINŮ: Malý valčíček pro Soničku
Hraje Magdalena BÁRTKOVÁ, klavír
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Ema Jedlička-Gogova

2/ Zdeněk BLAŽEK: Píseň (ze sbírky Maličkosti I) 
Hraje Jakub POMEZNÝ, klavír
ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog B. Jandová

3/ Mojmír BÁRTEK: Jazz Rock, Jazz Waltz, Slow Rock, Blues pro piano
Hraje Michal PALÁT, klavír
ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog B. Jandová

4/ Bohuslav MARTINŮ: Ráno na plovárně
Hraje Prokop ŠUDÁK, klavír
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Ema Jedlička-Gogova

5/ Rudolf ZAVADIL: Pouštím si draka, Malý jazzový valčík
Hraje Jakub KOŇÁREK, klavír
ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog Martin Fišl

6/ Bohuslav MARTINŮ: Pohádka
Hraje Julie ŠUDÁKOVÁ, klavír
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Ema Jedlička-Gogova

7/ Vlastimil LEJSEK: 21 reminiscencí klavírního vysloužilce (čísla 1 – 7)
Hraje David PAŠA, klavír
ZUŠ J. Kvapila v Brně, pedagog Monika Czajkowská

8/ Bohuslav MARTINŮ: Arabesque č. 2
Hraje Štěpánka PLOCKÁ, violoncello
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Miroslav Zicha
Klavírní doprovod Ema Jedlička-Gogova

9/ Vlastimil LEJSEK: Balet, Cestou (z cyklu Čtyřlístek)
Hrají Eliška OLŠOVSKÁ a Maria KRIUŠENKO, klavír
ZUŠ J. Kvapila v Brně, pedagog Inna Aslamasová

10/ Bohuslav MARTINŮ: Nocturne č. 1
Hraje Marián LERCHE, violoncello
ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Miroslav Zicha
Klavírní doprovod Ema Jedlička-Gogova

11/ Bohuslav MARTINŮ: Skica č. 4 C dur
Hraje Ivo JEDLIČKA, klavír
ZUŠ J. Kvapila v Brně, pedagog Inna Aslamasová

12/ Bohuslav MARTINŮ: Smutný milý, Koníčky na ouhoře
Zdeněk BLAŽEK: Sem ja panna, Před naším je zahrádečka
Zpívá Ivana KUDLÁČKOVÁ
Pedagog Anna Mikšátková
Klavírní doprovod Ema Jedlička-Gogova

13/ Vlastimil LEJSEK: Stříbrný pochod
Hrají Adéla a Vojtěch ROZEHNALOVI, klavír
ZUŠ J. Kvapila v Brně, pedagog Inna Aslamasová

14/ Bohuslav MARTINŮ: Není na tom snad nic zlého, utrhnu-li si několik květin
Hraje Martin ŠMAHEL, klavír
ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog Martin Fišl

15/ Bohuslav MARTINŮ: Sonáta č. 3 pro violoncello a klavír, 2. věta Andante
Hraje Sarah JEDLIČKOVÁ, violoncello
Konzervatoř Brno, pedagog Miroslav Zicha
Klavírní doprovod Ema Jedlička-Gogova

16/ Leoš JANÁČEK: Po zarostlém chodníčku, II. řada
Andante – 2. Allegretto – 3. Piu mosso
Hraje Tamara BLÁHOVÁ, klavír
Konzervatoř Brno, pedagog Renata Bialasová

KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ PŘEJE VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY

 

1.4.2014 – Komorní koncert k životnímu výročí skladatele Evžena ZÁMEČNÍKA

KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
člen Asociace hudebních umělců a vědců
za finanční podpory statutárního města Brna, Nadace Leoše Janáčka,
Nadace Partnerství OSA a Nadace Český hudební fond

pořádá

KOMORNÍ KONCERT

k životnímu výročí skladatele

Evžena ZÁMEČNÍKA

Úvodní slovo Prof. PhDr. Jindra BÁRTOVÁ

Koncertní sál Konzervatoře v  Brně, Lužánecká 14

 

Úterý 1. dubna 2014 v 19 hodin

Program :

Evžen ZÁMEČNÍK : Tři invence pro housle a violu
Hrají : Miloš VACEK – housle a Jan ŘEZNÍČEK – viola

Tři grotesky pro dechové trio
Hraje Filharmonické dechové trio : Anikó KOVAŘÍKOVÁ-
HEGEDÜSSOVÁ – hoboj, Emil DRÁPELA – klarinet a
Roman NOVOZÁMSKÝ – fagot.

III. smyčcový kvartet
Hraje JANÁČKOVO KVARTETO :
Miloš VACEK – 1. housle, Vítězslav ZAVADILÍK – 2. housle,
Jan ŘEZNÍČEK – viola a Břetislav VYBÍRAL – violoncello


Pavel BLATNÝ : Hra Na klavír hraje Milan BIALAS

Pavel BLATNÝ : Dialog
Hrají : Inna ASLAMASOVÁ, Ema JEDLIČKA-GOGOVÁ – klavír
a Sarah JEDLIČKOVÁ – bicí nástroje

Jarmila MAZOUROVÁ : Do hlubin pravěku PRVNÍ PROVEDENÍ
Na mamutí stezce – Tanec kolem ohně
Hrají : Martin ZEMAN – kontrabas a autorka – klavír

Milan SLIMÁČEK : Hudba pro čtyři klarinety PRVNÍ PROVEDENÍ
Con moto – Andante sostenuto – Allegro moderato
Hrají : Emil DRÁPELA, Lukáš DAŇHEL, Stanislav PAVLÍČEK a Jiří SEDLÁČEK 


 

Evžen Zámečník : Tři invence
Skladba z roku 2010 má koncertantní ráz a přináší hudbu určenou jako studijně metodický materiál pro pěstování komorní hry na našich středních a vysokých hudebních učilištích. Důsledně polyfonní sazba zaručuje oběma hlasům naprostou samostatnost a svobodu v nástrojové dikci a artikulaci, jak ji známe v díle J. S. Bacha. Každá ze tří invencí je založena monotématicky na jednom hudebním nápadu, který je rozvíjen v určitém tonálním plánu. Skladbu si lze představit i v dalších možných verzích pro různém dvojice smyčcových nástrojů, např. pro violu a violoncello či violoncello a kontrabas a pod.

Evžen Zámečník : Tři grotesky (2006)
jsou zkratkovité parodické skeče se záměrnými trivialitami (fagot jako siréna parníku) koncertantního rázu. Skladba měla premiéru r. 2006 v Třeboni.

Evžen Zámečník : III. smyčcový kvartet
nese podtitul „Lašský“. Vznikl r. 1987 ke 40. výročí Janáčkova kvarteta, jemuž je věnován. Ve všech třech větách zpracovává téma lašského tance „Starodávný“.
Evžen Zámečník

Pavel Blatný : Hra
Skladba je jakýmsi „pohráváním“ si s různými nápady, motivky či většími úseky v duchu jisté spontánní radosti. Kéž se tyto autorské pocity přenesou i na posluchače – to je mé jediné přání!
Pavel Blatný

Pavel Blatný : Dialog
Dílo, které vzniklo v 60. letech, jsem považoval za ztracené a zcela jsem na ně zapomněl. Vybavuji si jen, že je tam kontrast výkřiků jistých mých „modelů“ (jednohlasých motivů) s polyfonními plochami – všechno je to pak ve znamení dodekafonie, timbrů a jazzového mixu v duchu mého „Třetího proudu“. Vzpomínám na provedení od Lejsků, Bialasů a také nějakých cizinců (jak se jen jmenovali?). Takže se těším na dnešní provedení a milé dámy, které mi dílko připomenou – pro mne to bude vlastně na poslech premiéra.
Pavel Blatný

Jarmila Mazourová : Do hlubin pravěku
Skladbu jsem dokončila v polovině srpna 2013. Má dvě části. „Na mamutí stezce“ vyjadřuje dramatický boj lovců s mamutem a jeho usmrcení, „Tanec kolem ohně“ je vlastně jakýmsi prapředchůdcem dnešního čardáše, který svým zběsilým a divokým závěrem vyústí do východu prvního slunečního paprsku nového rána. Duchovním otcem této skladby je Ing. Jiří Vrbka, ředitel ZUŠ v Mikulově, který mne zasvětil do historie Pálavských vrchů, kdysi v pravěku obývaných divokými kmeny pralidí a četnými stády mamutů.
Jarmila Mazourová

Milan Slimáček : Hudba pro čtyři klarinety
Klarinet, jehož zvukovou barvu mám velice rád, jsem uplatnil už v řadě skladeb, ovšem pro klarinetový kvartet jsem napsal teprve tuto skladbu. Bylo to na počátku roku 2012. Formálně se jedná vlastně o suitu, která má tři části. Za zmínku stojí, že druhá – pomalá věta je formálně passacaglia. Hudební jazyk je podobný jako u všech mých kompozic od osmdesátých let. Volná atonalita a bitonalita jsou občas vystřídány torzy rozšířené tonality. Vertikály a horizontály jsou často tvořeny čistými i zvětšenými kvartami a také zmenšenou oktávou. Skladba sice není tradiční, ale také není avantgardní.
Milan Slimáček


KONCERT SE KONÁ K  ROKU ČESKÉ HUDBY