30.11.2017 – Dny mladých interpretů

Koncertní sál konzervatoře v Brně, Lužánecká 14

Čtvrtek 30. listopadu 2017 v 19 hodin


Program:

Kristýna ZNAMENÁČKOVÁ – klavír

Markéta Husková (1992) : Authentic Movement

Vít Zouhar (1966) : Knots (A finger points)

Bohuslav Martinů (1890 – 1959) : Sonáta pro klavír

Poco Allegro-Vivo – Moderato (Poco Andante) – Adagio – Poco Allegro

 

Tim KADLEC – flétna

Inna ASLAMAS – klavír

Rudolf Růžička : Suita 10. pro flétnu solo

Bohuslav Martinů : 1. sonáta pro flétnu a klavír

Allegro moderato – Adagio – Allegro poco moderato

Paul Taffanel : Fantazie na téma z opery Čarostřelec K. M. Webera


 

Kristýna ZNAMENÁČKOVÁ

(roz. Sedláková) pochází z Boskovic. Po maturitě na gymnáziu nastoupila na konzervatoř

v Brně, kde studovala hru na klavír nejdříve u prof. Evy Horákové a potom u prof. Dagmar Pančochové. Současně vystudovala španělský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Po absolutoriu konzervatoře byla přijata na AMU v Praze do třídy prof. Františka Malého a získala zde bakalářský titul. Magisterské studium absolvovala na brněnské JAMU u prof. Aleny Vlasákové a Mgr Jana Jiraského.

V současné době pokračuje v doktorském studiu zaměřeném na klavírní tvorbu Bohuslava Martinů. Na absolventském koncertě konzervatoře provedla s orchestrem 1. klavírní koncert Sergeje Prokofjeva a za svůj výkon jí byla udělena cena Antonína Moravce. Stěžejní bylo vítězství v soutěži Nadace Bohuslava Martinů a zvláštní cena za interpretaci Sonáty pro klavír v listopadu 2015. Jako laureátka soutěže dostala příležitost vystoupit v lednu 2017 v Sukově síni Rudolfina v Praze a v rámci dnů Bohuslava Martinů 2017 provést Klavírní kvintet č. 1 ve spolupráci se Stamicovým kvartetem.

Repertoárem se Kristýna Znamenáčková zaměřuje na hudbu 20. století s akcentem právě na tvorbu Bohuslava Martinů, spolupracuje se soudobým skladatelem Vítem Zouharem, s neskrývaným zájmem o minimalistickou a témbrovou hudbu se zúčastnila mimořádných hudebních projektů (živé provedení 24 hodin trvající skladby Erika Satieho v rámci festivalu Moravský podzim, koncertní provedení hudby Arvo Pärta ve spolupráci s Petrou Machkovou-Čadovou). Je koncertně aktivní jako sólistka i komorní a ansámblová hráčka (spolupráce s PS Kantiléna a Činohrou NdB, se sólisty Janou Krajčovičovou-Tajovskou, Markétou Cukrovou). Podílí se na rozvoji kulturního života v rodných Boskovicích a okolí, kde také pořádá domácí koncerty.

 

Tim Kadlec (1997)

Studium hry na flétnu započal Tim Kadlec v roce 2010 na ZUŠ Smetanova ve třídě Marie Škárkové, v roce 2013 byl přijat na Konzervatoř Brno do třídy prof. Boženy Růžičkové, od října 2017 je studentem na HAMU v Praze u prof. Radomíra Pivody.

Účastnil se řady soutěží, např.: Soutěž ZUŠ pořádané MŠMT v roce 2013 – 1. místo, Pedro Diaz Concerto Competition – 1. cena, Mezinárodní soutěž Flautiáda 2015 – 2. cena (následný koncert vítězů s orchestrem), Pardubické dechy 2015 – 2. cena a 2017 – 1. cena, Norman Cooper Chamber Music Competition – 2. cena, Mezinárodní soutěž v italském Chieri – 3. cena.

Působí v řadě hudebních těles, např.: Mladí brněnští symfonikové, Symfonický orchestr Konzervatoře Brno, Komorní symfonický orchestr Brno, Akademičtí komorní sólisté, znovuobnovil tradici Moravského dechového kvinteta. Jako hostující hráč hrál např. 

v Eurochestra ve Francii, Charente Maritime – 1. flétna, V rámci projektů: Česká filharmonie – 2. flétna, Filharmonie Brno a Janáčkova filharmonie.

Pravidelně se účastní mistrovských kurzů např. u Roberta Winna, Jánose Bálinta, Kataliny Stefuly Kramarics, Emannuela Pahuda, Denise Bouriakova, Nory Shulmann, Camille Churchfield, Susan Hoeppenr, Dieter Flury.

V roce 2013 se zúčastnil mezinárodního festivalu Eurochestries ve Francii s Mladými brněnskými symfoniky a v roce 2015 s Moravským dechovým kvintetem. V listopadu 2016 nahrával pro Český rozhlas. Mimo jiné spolupracuje s klavíristkou Martinou Mergentalovou, se kterou uvedl celovečerní recitály ve městech: Kroměříž, Zlín, Bystřice pod Hostýnem a Olomouc.

Napsat komentář